Đối thoại xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2018, 10 thôn chỉ đạo điểm của huyện cơ bản đạt các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo quyết định 2663 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, chính quyền huyện Phú Ninh chú trọng đẩy mạnh công tác đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Ngay sau khi Quyết định 2663 ban hành, cấp ủy đảng, chính quyền huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện ủy đã ban hành chỉ thị, đưa vào nghị quyết năm với những chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó đặt mục tiêu: phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở 10 thôn chỉ đạo điểm và 40% tiêu chí ở 10 thôn bổ sung phấn đấu đạt chuẩn đến năm 2020. Trên cơ sở chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo các xã rà soát, chọn thôn để đăng ký xây dựng. Quyết định 2663 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: "Mỗi địa phương (cấp huyện) lựa chọn 2-3 thôn để chỉ đạo điểm xây dựng "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu", nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo trên diện rộng", song căn cứ tình hình thực tế, cấp ủy, chính quyền huyện Phú Ninh đã mạnh dạn chỉ đạo chọn mỗi xã 1 thôn có điều kiện trung bình để chỉ đạo điểm.

ntm112

UBND huyện phối hợp chủ trì Diễn đàn trao đổi về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Văn Hà, xã Tam Thành.

Khi mới triển khai, hầu hết các xã đều gặp lúng túng, nhất là trong việc rà soát đánh giá thực trạng, đề xuất phương án. Để tháo gỡ những khó khăn ban đầu đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chọn thôn Thạnh Hòa 1, xã Tam Đàn để tập trung chỉ đạo xây dựng phương án mẫu. Huyện cũng đã thành lập Tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện và thẩm định Phương án xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện; sau này là Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Phú Ninh giai đoạn 2017-2020. Đồng thời, thành lập 10 Tổ công tác giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu xuống trực tiếp giúp đỡ các khu dân cư triển khai các tiêu chí; cử đoàn công tác của huyện gồm các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, ban nhân dân các thôn chỉ đạo điểm ra tỉnh Hà Tĩnh học tập kinh nghiệm để về áp dụng tại địa phương. Ông Nguyễn Phi Thạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh cho biết: "Sau khi có quyết định của tỉnh, huyện Phú Ninh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt. Huyện mạnh dạn chọn 10 thôn ở các xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới để đăng ký với tỉnh triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp đó chọn thêm 10 thôn để xây dựng từ nguồn ngân sách các huyện. Tuy tập trung chỉ đạo quyết liệt, song xây dựng khu dân cư nông thôn mới ở nhiều nơi vẫn còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện. Do vậy, chủ trương của huyện phải đẩy mạnh công tác đối thoại giải quyết ngay những vướng mắc từ cơ sở để đẩy mạnh tiến độ, chất lượng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu".

Được biết, từ tháng 10 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức đối thoại được 6/10 thôn chỉ đạo điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đối thoại, hầu hết người dân đều rất vui mừng, thống nhất cao với chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn mới do tỉnh phát động, từ đó đã hưởng ứng tham gia tích cực, qua đó đạt nhiều kết quả khá tốt. Ông Bùi Văn Anh - thôn Cây Sanh, xã Tam Dân phấn khởi: "Đa số người dân của thôn đều đồng tình, hưởng ứng chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn nông thôn mới mà Nhà nước triển khai. Nhiều người thể hiện tinh thần trách nhiệm cao như tham gia làm đường giao thông, chỉnh trang nhà vườn, hiến đất, vật kiến trúc để mở đường giao thông trục chính. Nhiều người còn hỗ trợ cả tiền mua nửa buổi, nước uống để làm đường giao thông, kể cả những người lớn tuổi..., bởi họ thấy được lợi ích trước mắt cũng như lâu dài cho con cháu họ về chủ trương này". Mặt khác, ông cũng phê phán những người dân ý thức kém, không hưởng ứng thực hiện chủ trương chung của Nhà nước: "Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm, không chung tay góp sức cùng thôn để mở đường giao thông, chỉnh trang nhà vườn,... đề nghị chính quyền, đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, cũng như phê phán mạnh đối với những hộ dân nêu trên; tích cực hỗ trợ kinh phí để triển khai các tiêu chí về điện, đường giao thông, môi trường,... để sớm đưa thôn nhà hoàn thành các tiêu chí theo phươn án đã đề ra"- ông Bùi Văn Anh cho biết thêm.

Cũng qua đối thoại, ông Nguyễn Ngọc Dũng - thôn Tân Vinh, xã Tam Vinh cho biết: "Chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn mới mẫu là rất thiết thực, được người dân chúng tôi đồng tình ủng hộ. Qua triển khai các tiêu chí bộ mặt của thôn có nhiều thay đổi đáng mừng, cơ sở hạ tầng đường làng ngõ xóm được đầu tư đáng kể. Song, hiện nay người dân chúng tôi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng cuộc sống chưa được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, tình trạng một số bộ phận thanh niên việc làm không ổn định, mạng lưới điện sau công tư chưa đảm bảo an toàn,... Nhà nước cần quan tâm thêm".

Thực tế, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là vấn đề mới, đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó phát huy vai trò chủ thể của người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành bại. Nói về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Thương - Trưởng thôn Cây Sanh, xã Tam Dân cho biết: "Lúc đầu triển khai phương án gặp nhiều khó khăn, cán bộ ở thôn đa phần kiêm nhiệm, người dân chưa thông chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nên ít hưởng ứng. Sau khi có sự chỉ đạo tích cực của chi ủy chi bộ, cả bộ máy ở thôn đã vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các đoàn thể tùy theo chức năng, nhiệm vụ đăng ký những nội dung cụ thể như: phụ nữ đăng ký tiêu chí tủ thuốc y tế gia đình; nông dân đăng ký tiêu chí chỉnh trang nhà vườn, cựu chiến binh đăng ký tiêu chí vận động người dân chấp hành pháp luật,... Cách làm mới là đến từng nhà tuyên truyền, vận động, do đó người dân đã nắm được chủ trương và tích cực hưởng ứng thực hiện. Đến nay thôn Cây Sanh đã đạt 6/10 tiêu chí, 4 tiêu chí còn lại đạt ở mức tiệm cận, khả năng hoàn thành vào cuối năm nay".

ntm2

Quang Cảnh đối thoại ở thôn Cây Sanh, xã Tam Dân tối ngày 01/11/2018.

Qua đối thoại xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, những vấn đề phát sinh vướng mắc từ cơ sở được tập trung tháo gỡ, qua đó góp phần giúp cho việc triển khai phương án đạt hiệu quả cao nhất. "Việc xây dựng nông thôn mới nói chung, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng, người dân là chủ thể hưởng lợi trực tiếp, do đó mọi công việc đều do người dân tự bàn bạc, tự quyết định và đồng lòng thực hiện trên tinh thần tự giác thì mới thành công. Tuy nhiên, có những việc liên quan đến chính sách, chủ trương khi thực hiện gặp vướng mắc ở cơ sở qua đối thoại mới thấy, từ đó các ngành liên quan chỉ đạo tháo gỡ để người dân thấy, tin tưởng thực hiện". "Huyện Phú Ninh sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại ở 4 thôn còn lại để rút kinh nghiệm chỉ đạo ra diện rộng"- Ông Nguyễn Phí Thạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh nhấn mạnh thêm.

Ông Võ Thanh Anh, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiêm Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Phú Ninh cho biết: Năm 2017 huyện chọn mỗi xã 01 thôn đăng ký với tỉnh xây dựng khu dân cư nông thôn mới gồm: Cây Sanh (Tam Dân), Cẩm Khê (Tam Phước), Quý Lộc (Tam Lộc), Thạnh Hòa 1 (Tam Đàn), Hòa Bình (Tam Thái), Long Sơn (Tam Đại), Văn Hà (Tam Thành), Tân Vinh (Tam Vinh), An Lâu 1 (Tam Lãnh), An Hòa (Tam An). Tiếp đó, năm 2018 huyện chọn thêm mỗi xã 01 thôn thứ 2 để chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới từ nguồn ngân sách của huyện để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng gồm: Dương Đàn (Tam Dân), Kỳ Phú (Tam Phước), Tam An (Tam Lộc), Đông Lộc (Tam Thành), Tây Yên (Tam Đàn), Trường Mỹ (Tam Thái), Đại An (Tam Đại), An Thiện (Tam An), Tú Lâm (Tam Vinh), An Mỹ (Tam Lãnh).

Đến nay, đối với 10 thôn thứ nhất có 01 thôn đạt 8/10 tiêu chí, 02 thôn đạt 6/10 tiêu chí, 5 thôn đạt 5/10 tiêu chí, 02 thôn đạt 4/10 tiêu chí. Đối với 10 thôn thứ 2, có 02 thôn đạt 5/10 tiêu chí, 02 thôn đạt 04/10 tiêu chí, 6 thôn đạt 3/10 tiêu chí.

Ngọc Lâm

Tin mới

Các tin khác