Phú Ninh phát động xây dựng Huyện Nông thôn mới

Nhằm phát động sự hưởng ứng, tham gia của toàn dân huyện nhà cũng như phát động giao ước thi đua giữa các xã, thị trấn trong việc thực hiện kế hoạch chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

Sáng ngày 23/3/2011, trang khí thế toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thị đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thành công tốt, chào mừng ky niệm 36 năm ngày giải phóng quê hương, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đát nước. Được sự thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện Phú Ninh long trọng tổ chưc Lễ phát động xây dựng nông thôn mới

Về dự buổi Lễ trọng thể này, có đồng chí Hồ Xuân Hùng – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT- Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Các đồng chí là đại diện lãnh đạo của văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương; Các đồng chí trong tổ công tác Trung ương xây dựng nông thôn mới đứng điểm chỉ đạo xã Tam Phước. Về phía tỉnh Quảng Nam, có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam. Các đồng chí là đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam. Các đồng chí đại biểu lãnh đạo Huyện, thành uỷ và UBND 17 huyện, thành phố trong tỉnh. Đặc biệt có đoàn đại biểu của huyện uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện Nam Đàn-tỉnh Nghệ An, là một trong năm huyện cả nước cùng với Phú Ninh được BCĐ TW chọn chỉ đạo điểm xây dựng NTM; các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện, các địa phương; mẹ VNAH, anh hùng LLVTND; các đồng chí trong BCH đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2005-2010 nay đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu; Đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thuộc huyện, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; đại diện các chức sắc tôn giáo, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn;

Phú Ninh là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống văn hoá và đấu tranh cách mạng kiên cường. Trong chiến tranh, quân và dân Phú Ninh đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống đó, 36 năm qua, nhân dân huyện nhà đã đoàn kết, thống nhất, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh và tiếp tục lập nên những chiến công mới trên mặt trận xây dựng và phát triển quê hương… Qua 6 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, nhân dân huyện PN đã nỗ lực hết mình để phát triển KTXH, giữ vững ANQP và bước đầu đạt nhiều thành tựu nhất định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành NN giảm từ 58% xuống còn 34%, CN-DV tăng từ 42% lên 66%; hộ nghèo chuẩn mới còn 16.7%. Giá trị sản xuất NN tăng hằng năm trên 5.6%. Cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn được tập trung đầu tư, phong trào BTH GTNT được phát động thực hiện rộng rãi, trên 42km đường huyện được nhựa hoá, BTH 260 km; Cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn được tập trung đầu tư. Hiện nay, gần 100% hộ gia đình ở Phú Ninh có điện sinh hoạt; mạng lưới thông tin đã phủ kín toàn địa bàn. Hầu hết các xã đã kết nối Internet; cơ sở vật chất giáo dục, y tế, xã hội được tập trung đầu tư. Hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố…

Qua quá trình xây dựng và phát triển, đặc biệt là trải qua 4 năm triển khai dự án xây dựng huyện NTM theo QĐ 4212, Phú Ninh đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, song, thực tiễn Phú Ninh vẫn là huyện nghèo, thực trạng nông thôn của huyện còn rất khó khăn, nguồn lực đầu tư còn hết sức hạn chế. Qua đánh gí thực trạng nông thôn trên toàn huyện đến cuối năm 2010, so với Bộ tiêu chí QG về NTM, ngoài xã Tam Phước, có 4 xã đạt từ 5 tiêu chí trở lên, các xã còn lại đạt dưới 5 tiêu chí. Đây là một trong những trở lực chính trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới của huyện. Tuy nhiên, những kinh nghiệm tích luỹ bước đầu qua quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện dự án xây dựng huyện NTM và xây dựng thí điểm xã NTM Tam Phước cùng với sự chỉ đạo của BCĐ TW, tỉnh Quảng Nam, sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị là cơ sở hết sức quan trọng để chúng ta tin tưởng vào sự thắng lợi của công cuộc xây dựng NTM huyện Phú Ninh. Với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM huyện giai đoạn 2011-2020, trong đó, đến 2015, có 6 xã đạt tiêu chí NTM. Đến năm 2017 có thêm 3 xã. Năm 2018 có 1 xã nữa đạt tiêu chí NTM.

Xây dựng huyện NTM là cơ hội, ước mơ của nông dân, đồng thời cũng là sự quan tâm của Đảng, nhà nước đầu tư cho nông dân. Trong cách mạng dân chủ nông dân đi theo đảng, ngày nay đầu tư cho nông dân đó là sự ưu đãi của Đảng và nhà nước ta đối với nông dân. Đây cũng chính là thời cơ, thuận lợi để các cấp các tầng lớp nông dân toàn huyện khơi dậy và phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình mình và cho toàn xã hội, góp phần xây dựng NTM văn minh….

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người