Tam Lãnh phát động Nông thôn mới

Sáng ngày 24/3, Đảng uỷ – HĐND – UBND – UB MTTQVN xã Tam Lãnh đã tổ chức Lễ phát động xây dựng xã nông thôn mới. Đây là một trong 2 địa phương cuối cùng của huyện Phú Ninh triển khai phát động xây dựng xã nông thôn mới.

Đến dự buổi Lễ có đ/c Huỳnh Kim Kính – PBTTT Huyện uỷ, đ/c Huỳnh Tấn Đức – Chủ tịch UBND huyện, đ/c Trần Ngọc Ẩn – Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ, đ/c Đặng Bá Dự - PCT UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ngành chức năng của huyện và địa phương cùng gần 1.000 cán bộ, nhân dân xã Tam Lãnh.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ và nhân dân Tam Lãnh đã có mặt tại UBND xã để tham dự buổi Lễ. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, ngày hôm trước và sáng hôm qua trên địa bàn Tam Lãnh đã có mưa, có lúc mưa rất to, nhưng công tác tổ chức được địa phương nhanh chóng ổn định. Chương trình Lễ được tiến hành đảm bảo như thời gian quy định. Các tiết mục văn nghệ do các em học sinh trình bày đã góp phần tạo không khí rộn ràng, sôi nổi cho chương trình.

Trong diễn văn phát động, kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã đoàn kết, chung sức quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới, đồng chí Huỳnh Văn Quý – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tam Lãnh đã ôn lại chặng đường đấu tranh giải phóng, xây dựng và phát triển xã nhà. Qua đó khẳng định: Với truyền thống anh dũng, kiên cường trong đấu tranh và tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để vươn lên xây dựng quê hương ngày thêm văn minh, giàu đẹp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Lãnh đang tập trung phát huy mạnh mẽ, phấn đấu đưa địa phương phát triển ổn định, bền vững, theo đúng tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các chương trình, hành động có liên quan của tỉnh, huyện... Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để Tam Lãnh thực hiện thành công Đề án xã Nông thôn mới do Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Phú Ninh đề ra.

Theo Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Tam Lãnh của UBND huyện Phú Ninh được công bố tại buổi Lễ, mục tiêu chung của Đề án Xây dựng nông thôn mới xã Tam Lãnh (giai đoạn 2011-2020) là: Xây dựng xã nông thôn mới có cơ cấu kinh tế phát triển với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, dân trí được nâng cao, có cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội từng bước hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu cơ bản, ngày càng phát triển trong cộng đồng dân cư; phát huy dân chủ đảm bảo công bằng xã hội; tăng cường khối đoàn kết, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nông thôn; môi trường sinh thái được đảm bảo xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Theo đó, địa phương phấn đấu đến năm 2015 cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng : Nông nghiệp chiếm 28,3%; Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng chiếm 44.5 %; thương mại – dịch vụ chiếm 27,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25,5 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5% vào năm 2016. Cơ cấu lao động nông nghiệp giảm còn dưới 35%, lao động phi nông nghiệp trên 65% vào năm 2017...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Đặng Bá Dự - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Đối với huyện Phú Ninh, ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện tập trung chỉ đạo cho các xã xây dựng kế hoạch xây dựng mô hình nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, căn cứ bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và trên cơ sở rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện, Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện đã chỉ đạo các địa phương xây dựng xã nông thôn mới. Đối với Tam Lãnh, địa phương có truyền thống anh hùng, cần cù, chịu khó. Tuy điều kiện về cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt, chủ động của Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân nên trong những năm qua kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển khá, kinh tế tăng trưởng ổn định, các mô hình sản xuất bước đầu mang lại hiệu quả và được nhân rộng v.v… Những kết quả trên tạo tiền đề quan trọng, làm cơ sở để xã Tam Lãnh vững tin vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời gian đến.

Để mô hình xã nông thôn mới tại Tam Lãnh sớm thành hiện thực, cam kết giao ước thực hiện của các thôn trên địa bàn Tam Lãnh đã thể hiện quyết tâm cùng địa phương hoàn thành xã nông thôn mới vào năm 2017.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người