Thành lập 10 Tổ công tác giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

UBND huyện vừa có văn bản phân công Thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện giúp đỡ thôn trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại 10 thôn điểm của huyện. Theo đó, huyện đã thành lập 10 Tổ công tác, mỗi tổ gồm từ 13-14 người.

Các Tổ có trách nhiệm liên hệ, bàn bạc với địa phương được phân công giúp đỡ về những nội dung, công việc mà địa phương cần hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ. Mỗi tháng 01 ngày, vào ngày thứ 7 trong tháng, các tổ trực tiếp đến các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được phân công để hỗ trợ và thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 19/5/2018. Đồng thời, hằng tháng, Tổ công tác báo cáo kết quả cụ thể về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

NTM

10 Tổ công tác sẽ trực tiếp đến các thôn xây dựng KDC NTM kiểu mẫu để giúp đỡ.

Việc thành lập các Tổ công tác nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt góp phần giúp đỡ các thôn xây dựng thành công khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Theo kế hoạch, năm 2018 này, 10 thôn được chọn làm điểm gồm Thạnh Hòa 1 (Tam Đàn), An Hòa (Tam An), Cẩm Khê (Tam Phước), Văn Hà (Tam Thành), Qúy Lộc (Tam Lộc), Tân Vinh (Tam Vinh), Cây Sanh (Tam Dân), Hòa Bình (Tam Thái), Long Sơn (Tam Đại) và An Lâu 1 (Tam Lãnh) phấn đấu hoàn thành việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Tin mới

Các tin khác