Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các xã đã đạt chuẩn NTM giai đọan 2011-2015 và năm 2016

Ngày 10/4, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu của tỉnh đã tiến hành làm việc với UBND huyện Phú Ninh về kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã đã đạt chuẩn NTM giai đọan 2011-2015 và năm 2016. Đồng chí Lê Muộn - PGĐ Sở NN&PTNT - UVTT Ban Chỉ đạo tỉnh – Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trưởng Đoàn kiểm tra. Tham dự các buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đạo - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan; lãnh đạo và cán bộ chuyên trách NTM các xã: Tam Lãnh, Tam Thái, Tam Đại, Tam Dân, Tam An, Tam Đàn, Tam Vinh, Tam Lộc và Tam Thành.

Qua rà soát đánh giá kết quả thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại các xã theo Quyết định 756 của UBND tỉnh, đến nay, toàn huyện Phú Ninh có 01 xã Tam Phước duy trì đạt 19/19 tiêu chí; 02 xã Tam Dân, Tam Đại đạt 18/19 tiêu chí; 05 xã Tam Thái, Tam Đàn, Tam Thành, Tam An, Tam Lãnh đạt 17/19 tiêu chí; 02 xã Tam Lộc, Tam Vinh đạt 16/19 tiêu chí. Bình quân số tiêu chí đạt được so với Bộ tiêu chí mới là 17,2 tiêu chí/xã, giảm 1.8 tiêu chí/xã so với năm 2016. Các tiêu chí chưa đạt chuẩn chủ yếu là cơ sở vật chất văn hóa (số 6) do tỉnh bổ sung thêm chỉ tiêu "xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi"; Tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (số 18) do Đảng ủy xã không đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh"; tiêu chí quốc phòng và an ninh (số19) do công an xã không đạt danh hiệu tiên tiến...

ntm

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo các xã thuộc huyện Phú Ninh cũng đã báo cáo kết quả huy động và giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới; kết quả quyết toán, thanh toán nợ và kiến nghị, đề xuất với đoàn những khó khăn, hạn chế trong quá trình duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Đoàn kiểm tra của tỉnh đã yêu cầu huyện và các địa phương có giải pháp cụ thể đối với việc giữ vững và nâng chuẩn các tiêu chí "mềm", các tiêu chí đã "rớt". Đề nghị UBND huyện Phú Ninh tiếp tục hướng dẫn các xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện những nguồn vốn đã được giao. Linh hoạt huy động, lồng ghép các kênh vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình NTM giai đoạn 2011-2015... Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn để các đơn vị đưa ra kế hoạch và giải pháp cụ thể thực hiện hoàn thành mục tiêu theo đúng lộ trình đề ra; giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình NTM tại địa phương.

Kim Thạch

Tin mới

Các tin khác