Phú Ninh công bố quy hoạch phát triển nông nghiệp

Trên cơ sở dựa vào điều kiện tự nhiên, lợi thế của từng vùng và nhu cầu thị trường sản phẩm hàng hóa, UBND huyện Phú Ninh vừa mới công bố quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quy hoach lua

Phú Ninh đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2025, hằng năm huyện Phú Ninh duy trì ổn định diện tích canh tác lúa trên 32.000 ha (trồng lúa giống hàng hóa, lúa lai, lúa chất lượng cao gần 2000 ha, lúa thương phẩm trên 1200ha); diện tích trồng ngô 1400ha, sắn 500ha, khoai lang 400ha, rau thương phẩm 208ha (tập trung ở các xã Tam An, Tam Đàn, Tam Thái), cây dưa hấu 800ha (tập trung ở các xã Tam Thành, Tam Phước, Tam Lộc). Đối với các loại cây công nghiệp, không quy hoạch cụ thể cho từng xứ đồng mà tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng của từng địa phương; hằng năm phát triển ổn trên 700ha lạc, 250ha mè, mở rộng diện tích cây hồ tiêu gần 126ha.

hotieu

Cây hồ tiêu ở Phú Ninh cho hiệu quả kinh tế khá

Việc quy hoạch phát triển nông nghiệp gắn với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân.

HẢI CHÂU

Tin mới

Các tin khác