Tập trung hoàn thành 10 khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2018

Sáng ngày 06/12/2017, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2018.

Năm 2017, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Ninh đạt được nhiều kết quả; UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát điều chỉnh kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí theo Quyết định số 756 ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo đó đã có nhiều tiêu chí được duy trì và chất lượng được nâng cao như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, văn hóa, giáo dục. Các tiêu chí chưa đạt chuẩn huyện đã chỉ đạo, làm việc cụ thể với từng ngành, địa phương để bàn giải pháp và tổ chức triển khai. Đối với 10 thôn xây dựng "khu dân cư NTM kiểu mẫu", ngay sau khi phương án được phê duyệt, các địa phương đã tập trung thực hiện bước đầu có sự chuyển biến tích cực như ra quân giải phóng mặt bằng đường trục chính thôn, đắp bù lề, di dời tường rào cổng ngõ, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, trang bị tủ thuốc y tế, ký cam kết môi trường... Bình quân khi xây dựng phương án là 2,1 tiêu chí đạt chuẩn/thôn, đến nay là 3,4 tiêu chí/thôn. Đối với 10 thôn bổ sung xây dựng "khu dân cư NTM kiểu mẫu", hiện có 06 thôn (xã Tam Lộc, Tam Thành, Tam Phước, Tam Đại, Tam An, Tam Thái) xây dựng dự thảo phương án gửi về UBND huyện. Tam Phước, Tam Thái cũng đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương chọn là 02/15 xã của cả tỉnh thực hiện đạt chuẩn "xã nông thôn mới kiểu mẫu"...

image002

Các địa phương phát động xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu.

Trao đổi tại cuộc họp, nhiều ý kiến phản ánh, làm rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện: chưa chủ động triển khai duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chất lượng chưa cao; nhất là các tiêu chí như giao thông, điện, tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường. Tiến độ thực hiện xây dưng khu dân cư NTM kiểu mẫu chưa đảm bảo, chưa tập trung chỉ đạo, xây dựng và triển khai nội dung phương án đã được phê duyệt. Nhiều địa phương chậm quyết toán công trình hoàn thành từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và năm 2016; nợ xây dựng cơ bản nhiều. Hầu hết các địa phương lúng túng trong việc lập các hồ sơ thủ tục, tổ chức thực hiện khai thác quỹ đất để có nguồn thu đối ứng. Tiến độ giải ngân nguồn vốn nông thôn mới năm 2017 chậm, nhất là nguồn vốn sự nghiệp, tỷ lệ giải ngân mới đạt 21%...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đề nghị trong năm 2018, các ngành, địa phương tập trung triển khai, lập hồ sơ thủ tục, thẩm định công nhận đạt chuẩn đối với 10 thôn chọn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Trong đó, từ nay đến tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, 3 chỉ tiêu phải tập trung hoàn thành là giao thông nông thôn; điện chiếu sáng; khu luyện tập thể thao – giải trí và chỉnh trang, sửa chữa Nhà văn hóa thôn. Trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu cần chú ý vấn đề môi trường, vườn và nhà ở, mô hình sản xuất trong khu dân cư. Phê duyệt và triển khai thực hiện đối với 10 thôn bổ sung và 02 thôn của xã Tam Thái, Tam Phước (xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu) đến năm 2020. Đối với các thôn còn lại, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các xã tùy theo điều kiện của địa phương để triển khai thực hiện phù hợp. Huyện sẽ làm việc với xã Tam Phước, Tam Thái về kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện "xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu". Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh cũng đề nghị các địa phương nhanh chóng hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn nông thôn mới, bao gồm các nguồn vốn sự nghiệp, nguồn vốn khen thưởng. Các ngành ở huyện xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu theo nhiệm vụ chuyên môn phụ trách...

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người