bannergis

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án xây dựng KDC NTM kiểu mẫu

Sáng ngày 11/5, đ/c Nguyễn Cảnh - Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Phi Thạnh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ kế hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017 ở các xã, thị trấn. Tham dự có các đ/c trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại điện lãnh đạo các phòng ban liên quan của huyện và các đ/c Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Bộ tiêu chí "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" (KDC NTM kiểu mẫu) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020; UBND huyện Phú Ninh đã ban hành kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 19/8/2016 triển khai thực hiện, trong đó UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan gắn từng chỉ tiêu của Bộ tiêu chí hướng dẫn các xã triển khai và yêu cầu UBND các xã tổ chức rà soát, đánh giá lập phương án xây dựng KDC NTM kiểu mẫu. Bộ tiêu chí được tổ chức thực hiện trên địa bàn thôn 80/80 thôn của các xã, trong đó mỗi xã lựa chọn ít nhất 01 thôn chỉ đạo điểm... UBND huyện cũng đã chọn thôn Thạnh Hòa 1, xã Tam Đàn làm điểm để thống nhất các nội dung, phương pháp triển khai; đồng thời thành lập Tổ công tác của huyện hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện... Tuy nhiên, theo đánh giá chung, tiến độ triển khai thực hiện của các địa phương còn rất chậm, đến nay chỉ có thôn Thạnh Hòa 1, xã Tam Đàn được UBND huyện phê duyệt phương án xây dựng KDC NTM kiểu mẫu.

ntm

Thôn Thạnh Hòa 1, xã Tam Đàn tổ chức họp dân lấy ý kiến về phương án xây dựng KDC NTM kiểu mẫu.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến phản ánh của các đ/c Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn xoay quanh những khó khăn, vướng mắt trong quá trình rà soát, đánh giá thực trạng, lập phương án trình UBND huyện phê duyệt, đ/c Nguyễn Cảnh - Bí thư Huyện ủy đã đề nghị các địa phương nhanh chóng củng cố đổi ngũ cán bộ, phân công công việc cụ thể theo Bộ tiêu chí gắn với nhiệm vụ chuyên môn; chậm nhất đến ngày 31/5/2017, huyện phê duyệt xong các phương án KDC NTM kiểu mẫu của các thôn chọn làm điểm của các xã; đ/c Bí thư Huyện ủy cũng đã đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo chi bộ, ban nhân dân các thôn, khối phố tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng KDC NTM kiểu mẫu; UBMT, các hội, đoàn thể ở xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các chi hội đoàn thể ở các thôn, khối phố tích cực tham gia triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đạt kết quả.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh