bannergis

Tập huấn, triển khai bộ tiêu chí "KDC NTM kiểu mẫu" và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020

Nhằm giúp các địa phương thực hiện đánh giá thực trạng và xây dựng phương án chi tiết triển khai thực hiện bộ tiêu chí "Khu dân cư nông thôn mới (KDC NTM) kiểu mẫu" và triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020, ngày 08/4, tại Nhà Văn hóa huyện, UBND huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn, triển khai bộ tiêu chí "KDC NTM kiểu mẫu" và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đ/c Lê Văn Ninh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Tham gia lớp tập huấn ngoài lãnh đạo huyện, các ban ngành, địa phương còn có cán bộ phụ trách NTM 10 xã, cán bộ phụ trách văn hóa thị trấn Phú Thịnh; Bí thư chi bộ, Trưởng Ban nhân dân và Trưởng Ban công tác mặt trận 85 thôn, khối phố trên toàn huyện.

ntm1

Toàn cảnh Hội nghị

ntm2

Đồng chí Lê Văn Ninh - PCT UBND huyện quán triệt tinh thần Hội nghị

Tại Hội nghị, ngoài việc được quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và bộ tiêu chí xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, các đải biểu còn được đ/c Huỳnh Xuân Chính - Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Quyết định số 234-QĐ/HU ngày 21/3/2017 của Huyện ủy Phú Ninh về phân công các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy tham gia giúp đỡ thôn, khối phố xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, khối phố văn minh và giúp đỡ hộ nghèo; nghe đ/c Võ Thanh Anh - Huyện ủy viên, Trưởng phòng NN&PTNN huyện hướng dẫn tổ chức rà soát đánh giá thực trang, xây dựng phương án, tổ chức thực hiện thôn đạt chuẩn bộ tiêu chí KDC NTM kiểu mẫu (theo phương án mẫu của thôn Thạnh Hòa 1- xã Tam Đàn).

ntm3

Các đại biểu thảo luận nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn khi triển khai tại cơ sở

Tại đây, các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn khi triển khai xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới tại các địa phương như: những cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư của các cấp đối với từng tiêu chí của bộ tiêu chí KDC NTM kiểu mẫu; giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động; đầu tư hạ tầng cho phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu ra cho sản phẩm; giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, vấn đề vệ sinh môi trường, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở... để việc đánh giá thực trạng và xây dựng phương án chi tiết triển khai thực hiện bộ tiêu chí KDC NTM kiểu mẫu của từng thôn, khối phố đảm bảo yêu cầu.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh