bannergis

Thành lập Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn hỗ trợ thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 9/3/2017 vừa qua, UBND huyện Phú Ninh có quyết định số 610/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn hỗ trợ thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư Nông thôn mới (KDC NTM) kiểu mẫu tại thôn Thạnh Hòa 1, xã Tam Đàn. Đây là thôn đã được UBND huyện Phú Ninh chọn làm điểm để triển khai thực hiện Bộ tiêu chí "KDC NTM kiểu mẫu" của tỉnh.

ntm

Tổ công tác làm việc với Đảng ủy, UBND xã Tam Đàn để triển khai nhiệm vụ theo quyết định của UBND huyện.

Theo đó, Tổ công tác gồm có 8 thành viên là lãnh đạo, chuyên viên các phòng: Nông nghiệp-Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh - xã hội; Kinh tế -Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Văn hóa - Thông tin; Tài nguyên - Môi trường; Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện và Chủ tịch UBND xã Tam Đàn. Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch làm việc của Tổ để kiểm tra công tác rà soát, đánh giá, hướng dẫn hỗ trợ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí "KDC NTM kiểu mẫu" tại thôn Thạnh hòa 1, xã Tam Đàn, qua đó rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng KDC NTM kiểu mẫu để hướng dẫn các thôn khác trên địa bàn huyện, nhất là đánh giá thực trạng, định hướng cách làm, giải pháp, bố trí và huy động nguồn lực thực hiện.

Theo quyết định, thành viên Tổ công tác theo từng chỉ tiêu, tiêu chí gắn với nhiệm vụ chuyên môn được phân công phụ trách theo Bộ tiêu chí "KDC NTM kiểu mẫu" của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn có liên quan, chịu trách nhiệm kiểm tra công tác rà soát, đánh giá, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể để thực hiện đạt chuẩn Bộ tiêu chí "KDC NTM kiêu mẫu" của thôn Thạnh Hòa 1, xã Tam Đàn.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh