Huyện Phú Ninh được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 công nhận huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm công bố theo quy định và khen thưởng theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Đến nay, huyện Phú Ninh đã có 8/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã còn lại (Tam Lộc, Tam Lãnh) đạt 16-17 tiêu chí, dự kiến cuối năm nay toàn huyện có 10/10 xã chuẩn nông thôn mới.

Qua 5 năm phát động và triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay Huyện đã bê tông và nhựa hóa 100% đường liên xã; bê tông hóa hơn 80% giao thông nông thôn và trên 75% trục chính giao thông nội đồng, trên 82% kênh mương được kiên cố hóa; có 33/33 trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; 9/10 xã có trạm y tế đạt chuẩn; 9/10 xã có nhà văn hóa và khu thể thao xã và 77/80 thôn có nhà văn hóa, khu thể thao thôn được đầu tư xây dựng đạt chuẩn, hoạt động có hiệu quả. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả cao được xây dựng và nhân rộng; công tác xúc tiến đầu tư phát triển CN-TM-DV được chú trọng thực hiện, qua đó đã nâng cao giá trị sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; đến cuối năm 2015 thu nhập bình quân đầu người đạt 24,58 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2015 giảm xuống còn 3,55%...

image001 copy copy

Tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Phú Ninh

Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2011-2015 là 1178 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước các cấp chiếm 58%, nhân dân đóng góp trên 10%, còn lại là nguồn tín dụng và vốn huy động khác.

Huyện Phú Ninh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thể hiện sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà trong điều kiện huyện mới thành lập, điều kiện KTXH còn rất nhiều khó khăn, bức xúc. Đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề của cả hệ thống chính trị của huyện trong việc duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong giai đoạn 2016-2020.

Tấn Hải

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người