Thẩm định thị xã Điện Bàn và huyện Phú Ninh đạt chuẩn NTM năm 2015

Sáng ngày 04/3/2016 tại Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Bộ Nông nghiệp và PTNT), Hội đồng Thẩm định Trung ương xét công nhận cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới đã tổ chức cuộc họp thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của thị xã Điện Bàn và huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận thị xã Điện Bàn và huyện Phú Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Chủ trì cuộc họp đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới - Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương liên quan (Bộ Tài nguyên và Môi trương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) và các chuyên gia phản biện.

Đại diện tỉnh Quảng Nam có đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh và đại liện lãnh đạo của thị xã Điện Bàn và huyện Phú Ninh.

ntn1

ntm2

Hội đồng thẩm định

Thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (Chương trình), thị xã Điện Bàn và huyện Phú Ninh đã tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới từ năm 2011, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc và sự đồng thuận cao của nhân dân trên địa bàn trong triển khai thực hiện Chương trình. Đến cuối năm 2015, thị xã Điện Bàn đã có 10/13 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tỉ lệ 77%), 3 xã còn lại đạt chuẩn 15 tiêu chí trở lên, trong đó có tiêu chí thu nhập và hộ nghèo đều đã đạt chuẩn; huyện Phú Ninh có 8/10 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tỉ lệ 80%); 2 xã còn lại đạt chuẩn 16 tiêu chí trở lên, trong đó có tiêu chí thu nhập và hộ nghèo đều đã đạt chuẩn. Sau khi kiểm tra hồ sơ và tình hình thực tế về thực hiện Chương trình ở hai địa phương nói trên, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã thống nhất trình Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức họp Hội đồng Thẩm định Trung ương để thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của 2 địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Điện Bàn và huyện Phú Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh Quảng Nam đã phát biểu giải trình, tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương đã chất vấn, góp ý. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Thanh Nam – Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Quảng Nam trong việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và đề nghị địa phương phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian đến đạt kết quả cao hơn.

Hội đồng Thẩm định Trung ương đã thảo luận và bỏ phiếu kín để lấy kết quả đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hai địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả bỏ phiếu: 8/8 phiếu (đạt 100%) các thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương thống nhất vả đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thị xã Điện Bàn và huyện Phú Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015./.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam

Tin mới

Các tin khác