Hiệu quả kinh tế từ mô hình chuyển đổi cây ăn quả trên đất vườn đồi

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do các cấp Hội Nông dân phát động, trong những năm qua trên địa bàn huyện Phú Ninh đã có nhiều mô hình chuyển đổi đa dạng, nhất là mô hình theo hướng trồng cây ăn quả. Xã Tam Dân cũng

Phú Ninh chuyển biến mới trong xây dựng nông thôn mới

Người dân Phú Ninh đã cải tạo hơn 1.000 khu vườn cho cảnh quan nông thôn đẹp và tăng thu nhập. Ảnh: Đ.C.T
Những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Phú Ninh đã có những bước chuyển biến mới hiệu quả hơn với sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tuy nhiên, để công cuộc xây dựng huyện NTM thực chất, đáng sống thì địa

Nhà sạch - vườn đẹp ở Tam Dân

Mô hình kinh tế vườn cây cảnh kết hợp hồ tiêu của ông Đỗ Văn Hồi. Ảnh: Đ.T
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều nông dân xã Tam Dân (Phú Ninh) chủ động cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình “nhà sạch - vườn đẹp”. Từ đó không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho từng hộ gia đình mà còn tạo cảnh quan môi trường

Thẩm tra đánh giá, xét công nhận đạt xã chuẩn xã nông thôn mới sau 5 năm kể từ năm được công nhận và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Với mục đích thực hiện đồng bộ công tác thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM (gọi tắt là tiêu chí NTM), khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDC NTM KM) để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện xem xét, trình UBND tỉnh công nhận

Mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học theo hướng hữu cơ

mayep

Nhằm khuyến khích nông dân phát triển ngành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để bảo vệ sức khỏe con người và không gây ô nhiễm môi trường nông thôn, tại thôn Đại Đồng(Tam Lộc), Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Phú Ninh vừa phối hợp UBND xã Tam

Xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" ở Tam Thái

image002

Việc triển khai về quy định tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét và công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam được thực hiện theo Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để

Xây dựng đời sống văn hóa gắn xây dựng Nông thôn mới ở Phú Ninh

ntm1

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, trong năm 2018, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) gắn với xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện Phú Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người