Thẩm tra đánh giá, xét công nhận đạt xã chuẩn xã nông thôn mới sau 5 năm kể từ năm được công nhận và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Với mục đích thực hiện đồng bộ công tác thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM (gọi tắt là tiêu chí NTM), khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDC NTM KM) để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện xem xét, trình UBND tỉnh công nhận

Mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học theo hướng hữu cơ

mayep

Nhằm khuyến khích nông dân phát triển ngành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để bảo vệ sức khỏe con người và không gây ô nhiễm môi trường nông thôn, tại thôn Đại Đồng(Tam Lộc), Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Phú Ninh vừa phối hợp UBND xã Tam

Xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" ở Tam Thái

image002

Việc triển khai về quy định tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét và công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam được thực hiện theo Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để

Xây dựng đời sống văn hóa gắn xây dựng Nông thôn mới ở Phú Ninh

ntm1

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, trong năm 2018, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) gắn với xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện Phú Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp

Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2016-2018)

NTM1

Ngày 22/01, huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018.

Sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Ninh đã huy động

Ban hành Tiêu chí "Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao" và Quy định "Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu" thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020

NTHON

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành Tiêu chí "Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao" và Quy định tiêu chí "Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu", giai đoạn 2018-2020.

Quy định "Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu": Xã đạt chuẩn nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới ở Phú Ninh: Tập trung phát triển sản xuất

Nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, HTX với nông dân để ổn định canh tác. Ảnh: PHAN VINH

Chủ Nhật, 30/12/2018, 16:11 [GMT+7]

(QNO) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sau khi hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng, Phú Ninh tập trung phát triển sản xuất, trong đó chú trọng xây dựng chuỗi sản phẩm

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người