Phú Ninh nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả

Sáng ngày 9.1, Huyện Phú Ninh tổ chức tổng kết việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương về Đề án "Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm qua, thực hiện Kết luận 61, huyện Phú Ninh tập trung tuyên truyền vận động nông dân tích cực thực hiện kế hoạch tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển các mô hình tập trung có hiệu quả kinh tế cao như rau an toàn ở xã Tam An 2 ha, Tam Phước 0.5 ha, Tam Thành 0.5 ha, Tam Đàn 5 ha. Mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Tam Phước 30 ha, 50 ha cây dược liệu tại các xã Tam Đại, Tam Lộc, Tam Thành.

dhkl

Phát triển cây dưa hấu Kỳ Lý tham gia chương trình Ocop

Cùng với đó, vận động hội viên nông dân liên kết với các hợp tác xã sản xuất 700 ha lúa giống hàng hóa, cung ứng ra thị trường 4000 tấn lúa giống các loại. Vận động trên 300 hộ dân ở các xã Tam Phước, Tam Vinh tham gia sản xuất 55 ha dưa hấu Kỳ Lý theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm theo hướng ViệtGap, tham gia chương trình OCOP. Ngoài ra, tiếp tục vận động nông dân phát triển các mô hình kinh tế vườn, kinh tế gia trại kết hợp nâng cao thu nhập.

HẢI CHÂU-NHẤT LINH

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người