Đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Phương án thí điểm phát triển sản xuất OCOP

Ngày 27/12, huyện Phú Ninh tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Phương án thí điểm phát triển sản xuất OCOP năm 2018.

Trong cuộc đánh giá, phân hạng sản phẩm lần này, huyện Phú Ninh có 3 tổ chức kinh tế là các hợp tác xã, hộ kinh doanh ở 3 địa phương có sản phẩm tham gia gồm: xã Tam Thành có Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Trường Thành, với sản phẩm tham gia đánh giá là cải bó xôi; xã Tam Thái có Hợp tác xã thực phẩm sạch Phú Ninh, với sản phẩm tham gia là dưa hấu Kỳ Lý; xã Tam An có Trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng Văn Học, với sản phẩm trứng gà Văn Học.

ocop

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện đã đánh giá và phân hạng các sản phẩm OCOP năm 2018 theo quy định Bộ tiêu chí tạm thời, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam. Các sản phẩm OCOP được chấm điểm và đánh giá theo các tiêu chí: sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, khả năng tiếp thị và chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm được đánh giá theo hình thức chấm điểm, tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm là 100 điểm và được xếp thành 05 hạng. Cụ thể, sản phẩm đạt từ 90-100 điểm là sẽ được xếp hạng 5 sao; từ 70 – 89 điểm sẽ được xếp hạng 4 sao; từ 50-69 điểm được xếp hạng 3 sao; từ 30-49 điểm sẽ được xếp hạng 2 sao và dưới 30 điểm là hạng 1 sao.

IMG 5175

IMG 5182 copy

Trên cơ sở đánh giá chặt chẽ, khách quan, Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP của huyện Phú Ninh đã thống nhất lựa chọn những sản phẩm trên để tham dự thi hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người