Kiểm tra, hướng dẫn chuẩn bị đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia

Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018

Chiều ngày 20/12/2018, Tổ công tác Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 do ông Mai Đình Lợi - Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Phú Ninh Ninh về kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác chuẩn bị đánh giá, phân loại sản phẩm đối với địa phương và các chủ thể sản xuất tham gia Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018.

Thực hiện Quyết định 1599 của UBND tỉnh ngày 22.5.2018 phê duyệt phương án "Mỗi xã một sản phẩm" (gọi tắt là chương trình OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, huyện Phú Ninh có 3 sản phẩm được chọn, đó là sản phẩm "Dưa hấu Kỳ lý", chủ thể sản xuất là HTX Thực phẩm sạch Phú Ninh, xã Tam Thái; "Rau sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap" của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Trường Thành, xã Tam Thành và sản phẩm "Trứng gà Văn Học" của Trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng Văn Học, xã Tam An.

lv

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã kiểm tra việc chuẩn bị đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia phương án của huyện Phú Ninh, trong đó tập trung hướng dẫn địa phương, các chủ thể hoàn thiện công tác lập hồ sơ minh chứng, công tác chuẩn bị sản phẩm và các nội dung khác liên quan để tiến hành phân loại đánh giá sản phẩm cấp huyện, lựa chọn những sản phẩm có khả năng đạt 3 sao tham gia đánh giá, phân hạng cấp tỉnh năm 2018 theo quy định.

Được biết, OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Trọng tâm của chương trình OCOP Quảng Nam phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế trên địa bàn tỉnh theo chuỗi gia tăng giá trị, do các tổ chức kinh tế OCOP trong tỉnh thực hiện. Các sản phẩm tạo ra từ chương trình khác biệt, đặc thù gắn với những nét truyền thống, tạo lợi thế cạnh tranh khi đi ra thị trường phân phối trong nước và xuất khẩu. Các chủ thể sản xuất dựa trên nền tảng sản phẩm truyền thống đã có tiếp tục được tư vấn hỗ trợ để nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người