Phú Ninh tập huấn công tác khuyến công

Sáng ngày 7.12, UBND huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn công tác khuyến công cho trên 30 đại biểu là lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác khuyến công các địa phương và các chủ nhiệm các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất hàng công nghiệp trên địa bàn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu Nghị định 45/2012/NĐ-CP quy định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ tổ chức cá nhân tham gia phát triển công nghiệp nông thôn, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Quyết định 4903/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh. Quyết định 39/QĐ-UBND ngày 4/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy chế về quản lý kinh phí, quy định mức ngân sách hỗ trợ và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam... Đồng thời, các đại biểu được hướng dẫn việc xây dựng và đăng ký đề án khuyến công.

khuyencong

Qua hội nghị các đại biểu nắm rõ hơn về chính sách cũng như quy trình thực hiện các đề án khuyến công, từ đó, triển khai sâu rộng và hiệu quả chính sách khuyến công góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

Được biết, thời gian qua công tác khuyến công trên địa bàn huyện Phú Ninh đạt được một số kết quả đáng khích lệ. UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho trên 1000 lao động và tạo điều kiện giúp các lao động tìm được việc làm thích hợp; hỗ trợ 840 triệu đồng mua máy móc thiết bị cho 8 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Chợ Lò (xã Tam Thái); xây dựng hệ thống Gis-hỗ trợ xúc tiến đầu tư... Đến nay một số sản phẩm công nghiệp nông thôn đã có chỗ đứng trên thị trường và huyện đang tiếp tục phát triển một số sản phẩm công nghiệp truyền thống như: mộc mỹ nghệ, tiêu, nghệ,...

HẢI CHÂU

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người