Hội thảo mô hình IPM quy mô thôn tại thôn Đại An xã Tam Đại

Sáng ngày 24/8, Trạm BVTV huyện Phú Ninh tổ chức Hội thảo mô hình IPM quy mô thôn tại thôn Đại An xã Tam Đại.

Hè thu 2017, 35 học viên là những nông dân của thôn đã tham gia lớp học IPM và tiến hành áp dụng mô hình này trên diện tích sản xuất lúa trong vụ. Trong quá trình thực hiện mô hình, bà con nông dân được tập huấn để nâng cao kiến thức về kỹ thuật sản xuất lúa, quản lý dịch hại, kỹ năng đưa ra giải pháp xử lý đồng ruộng tương ứng từng thời điểm trong vụ. Đánh giá tại Hội thảo cho thấy, trước đây bà con nông dân gieo sạ bình quân 4.5 kg/sào; nhưng khi áp dụng mô hình, lượng giống gieo sạ giảm xuống bình quân còn 4kg/sào, được bình quân 10 kg giống/ha. Việc gieo sạ thưa không những tiết kiệm được chi phí sản xuất mà còn giúp cây lúa quang hợp tốt hơn, đẻ nhánh khỏe, ít sâu bệnh và tiết kiệm phân bón. Đồng thời, ruộng áp dụng mô hình hiệu quả kinh tế cao hơn so với cùng kỳ năm trước bình quân 1.9 triệu đồng/ha, nếu tính toàn thôn có diện tích 32 ha, thì lợi nhuận đem lại trên 92 triệu đồng, và nhân rộng toàn xã, lợi nhuận trên 521 triệu đồng.

HOITHAO

Đồng thời, áp dụng mô hình IPM, bên cạnh giảm lượng giống gieo sạ, phân NPK, bà con nông dân bón phân cân đối, kịp thời, đã tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh nên bà con ít phụ thuốc trừ sâu, từ đó làm giảm ô nhiễm môi trường, năng suất, chất lượng lúa được nâng lên, đem lại lợi ích, sức khỏe cho người nông dân/.

Nhất Linh-Văn Công

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người