Tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu các mô hình Hợp tác xã kiểu mới năm 2016".

Sáng ngày 8/11, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thi "Tìm hiểu các mô hình hợp tác xã kiểu mới năm 2016".

image001 copy copy

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội thi

image003 copy

Đại diện các đơn vị tham gia nhận hoa và cờ lưu niệm của Ban tổ chức

Sau gần 3 tháng triển khai thực hiện, Hội thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi có hai phần: Phần thi báo chí gồm các thể loại báo hình, báo nói và báo viết với 32 tác phẩm dự thi; phần thi sân khấu hóa gồm kịch, tiểu phẩm với 11 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm tham gia dự thi đều bám sát mục đích, yêu cầu và nội dung của cuộc thi, thể hiện sinh động, sáng tạo những nội dung về Luật Hợp tác xã, sự khác nhau giữa Hợp tác xã kiểu cũ và Hợp tác xã kiểu mới, lợi ích khi tham gia Hợp tác xã ... Trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và khách quan, trong số 43 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã chọn ra 29 tác phẩm nổi bật, xứng đáng để đề nghị UBND tỉnh quyết định khen thưởng trong lễ tổng kết. Đơn vị Phú Ninh tham gia cuộc thi lần này đã đạt Giải A thể loại báo nói, Giải khuyến khích đối với thể loại báo hình và thể loại sân khấu.

Hội thi Tìm hiểu các mô hình Hợp tác xã kiểu mới tỉnh Quảng Nam năm 2016 đã góp phần tuyên truyền sâu rộng về những nguyên tắc, giá trị, bản chất của Hợp tác xã, góp phần phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mô hình Hợp tác xã kiểu mới. Từ đó giới thiệu và nhân rộng các mô hình Hợp tác xã điển hình tiên tiến, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; những kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của các Hợp tác xã; những đóng góp của Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Huỳnh Thuận

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người