Phú Ninh ra quân quân thu thuế môn bài đầu năm

Sáng ngày 2/1/2014, ngành Thuế huyện Phú Ninh tổ chức ra quân thu thuế Môn bài đầu năm nhằm rà soát nắm lại toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đồng thời góp phần quan trọng trong việc huy động ngân sách, đảm bảo cho các nguồn chi sau này.

Thue

Trong những ngày qua, ngành Thuế huyện Phú Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế; nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Nên trong ngày đầu ra quân, từ rất sớm, rất nhiều hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện đã đến các điểm thu thuế tại các địa phương để nộp thuế Môn bài. Hiện toàn huyện Phú Ninh có 87 doanh nghiệp; tổng số thuế là 100 triệu đồng và 1455 hộ kinh doanh cá thể; tổng số thuế là 515 triệu đồng. Trong ngày đầu tiên ra quân đã thu được 153 triệu tiền thuế Môn bài đạt 29,8% kế hoạch. Ngành Thuế huyện Phú Ninh quyết tâm thu đạt 100% thuế Môn bài trong 20 ngày đầu năm.

Năm 2013, Phú Ninh thu ngân sách được 8,1 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu pháp lệnh 78,7%, vượt chỉ tiêu HĐND huyện giao 30,4%. Năm 2014, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt trên 9,7 tỷ đồng.

Hải Châu

Tin mới

Các tin khác