Tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 12/01, Hội khuyến học – Cựu giáo chức huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2021.

Năm 2020, các cấp hội từ huyện tới cơ sở đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động liên tục, sâu rộng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Trong các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu; tổ chức khuyến học đã phủ kín ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, dòng họ, khu dân cư, các trường học. Hội khuyến học – Cựu giáo chức huyện và các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiều hoạt động đạt kết quả. Trong năm 2020, các cấp hội khuyến học trên toàn huyện đã vận động hơn 1.5 tỷ đồng; khen thưởng, học bổng và tiếp sức đến trường 8.327 suất. Hiện nay, Hội đang phối hợp chuẩn bị tổ chức lễ trao giải thưởng Phan Châu Trinh. Ngoài ra, trong năm, Huyện Hội còn đề nghị Tỉnh hội và các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ, cấp học bổng cho 63 học sinh với kinh phí gần 46 triệu đồng.

IMG 6394

Ông Trần Văn Cận –Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao Bằng khen của TƯ Hội khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học – Cựu giáo chức huyện Phú Ninh

Đối với công tác xã hội học tập, kết thúc năm 2020, toàn huyện có 13.309 gia đình học tập, tỷ lệ 92.7%; 69/72 dòng họ học tập, tỷ lệ 95.8%; cộng đồng học tập đạt 37/40, tỷ lệ 92.5%; 44/44 đơn vị học tập, tỷ lệ 100%; có 7/11 cộng đồng học tập cấp xã đề nghị huyện công nhận, tỷ lệ 63.6%. Nhiều mô hình học tập tiếp tục duy trì, đáng chú ý là mô hình "Câu lạc bộ lan rừng", đến nay đã có 30 thành viên và sinh hoạt thường xuyên.

Hội nghị cũng đã thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế trong năm qua và triển khai các 01 số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tăm năm 2021.

Dự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Cận –Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Hội khuyến học – Cựu giáo chức huyện Phú Ninh đã đạt được trong năm 2020. Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cũng đề nghị hội khuyến học huyện, các xã, thị trấn cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt các mục tiêu công tác khuyến học, khuyến tài năm 2021, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn.

IMG 6394 copy

Hội khuyến học – Cựu giáo chức huyện khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020

Ghi nhận những thành tích đạt được, Hội khuyến học – Cựu giáo chức huyện đã tặng giấy khen cho 24 tập thể, 04 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người