Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng quyền tham gia của trẻ em cho nhóm trẻ em nòng cốt

Nhằm nâng cao nhận thức, giúp các em học sinh nắm bắt những kiến thức liên quan đến vấn đề về trẻ em, ngày 18 tháng 12 năm 2020, tại hai trường THCS Phan Tây Hồ và THCS Nguyễn Văn Trỗi, Phòng GDĐT phối hợp với Phòng LĐTB và XH tổ chức hai lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em cho nhóm trẻ em nòng cốt.

Mỗi lớp tập huấn gồm 75 học sinh, là những em cán bộ chỉ huy Liên đội, Chi đội hoặc đội viên có khả năng thuyết trình, phản biện, làm việc nhóm, tự tin, mạnh dạn và yêu thích các hoạt động xã hội.

gd

Tại hai lớp tập huấn, các học sinh đã được báo cáo viên của Sở LDTB và XH tỉnh Quảng Nam hướng dẫn, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật trẻ em; trang bị cho các học sinh kiến thức phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em; kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia trẻ em. Các học sinh được nghe giới thiệu nội dung và cách thức hoạt động của các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của học sinh tại trường học và cộng đồng. Trong chương trình tập huấn các học sinh tự làm việc nhóm để xây dựng kế hoạch, mô hình, cách làm hay, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tại trường học và cộng đồng. Sau khi được tập huấn, các học sinh đã thể hiện sự quyết tâm sẽ trở thành nhóm trẻ em nòng cốt để tuyên truyền những kiến thức đã học được đến với các bạn trong nhà trường và cộng đồng./.

Trần Quang Tịnh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người