Phú Ninh 10/11 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức 3

Sáng ngày 17.12, Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra công nhận huyện Phú Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) và xóa mù chữ (XMC) năm 2020.

Qua kiểm tra đánh giá: Năm 2020, huyện Phú Ninh tiếp tục quan tâm thực hiện công tác PCGD, XMC; kiện toàn BCĐ các cấp, thường xuyên tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá các điều kiện thực hiện phổ cập, chỉ đạo hoàn thành thủ tục đề nghị công nhận đúng quy định. Huyện quan tâm đầu tư trang thiết bị dạy học với kinh phí 4,5 tỷ đồng, kiện toàn đội ngũ giáo viên đứng lớp đảm bảo quy định.

AGD45

Kết quả, về PCGD, cấp học Mầm non, đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi. Cấp Tiểu học, 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức 3, huyện đạt chuẩn PCGD tiểu học mức 3. Cấp THCS, có 10/11 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức 3, huyện đạt chuẩn PCGD THCS mức 2. Về XMC, có 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn XMC mức 2, huyện đạt chuẩn XMC mức 2.

Đoàn kiểm tra cũng kiến nghị huyện Phú Ninh ưu tiên quỹ đất mở thêm phòng học ở cấp mầm non để huy động thêm trẻ từ 3 đến 5 tuổi ra lớp, quan tâm bố trí kinh phí xây dựng thêm các phòng học kiên cố, có giải pháp hạn chế số lượng học sinh bỏ học giữa chừng, tăng cường phân luồng sau THCS để duy trì bền vững chất lượng PCGD.

Hải Châu

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người