Tập huấn hô hát dân ca, bài chòi năm 2020

Từ ngày 20-24/6/2020, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tam Phước; UBND huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn hô hát dân ca, bài chòi năm 2020 cho hơn 60 học viên đến từ các xã, thị trấn và thành viên Đội thông tin lưu động huyện.

baichoi1

Qua 5 ngày tập huấn, các học viên được giới thiệu những cách thức trong hội đánh bài chòi dân gian, thẻ bài và những vật dụng liên quan; hướng dẫn nắm bắt các làn điệu dân ca, hô hát bài chòi dân gian; phong cách diễn xướng nghệ thuật bài chòi. Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn cách tổ chức, tiến trình khai hội, luật chơi và nghi thức dâng thưởng trong hội đánh bài chòi. Trao đổi những cách làm hay trong quá trình duy trì và phát triển các mô hình CLB hô hát dân ca, bài chòi tại các địa phương.

baichoi2

Trên cơ sở những kiến thức đã được tiếp thu, trở về địa phương các học viên sẽ phát huy hiệu quả và trở thành những hạt nhân văn hóa cơ sở góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật dân ca, bài chòi dân gian Quảng Nam nói chung và làm nền tảng cho sự phát triển nghệ thuật bài chòi của huyện nhà nói riêng. Sau khi tập huấn, UBND các xã, thị trấn sẽ thành lập, củng cố câu lạc bộ hát dân ca, bài chòi và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, nhân rộng mô hình, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật dân ca, bài chòi trên địa bàn.

Ngọc Hiển

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người