Học sinh trung học phổ thông, sinh viên toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp sau các ca nhiễm bệnh gần đây; ngày 9/3, UBND tỉnh Quảng Nam có Văn bản 1182/UBND-KGVX gửi các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất cho phép học sinh trung học phổ thông; sinh viên, học viên Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Điện Bàn, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc được nghỉ học từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020 nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các địa phương còn lại vẫn tổ chức dạy, học bình thường và chờ thông báo sau.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo, hướng dẫn, chỉ đạo các trường trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với ngành y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai tích cực những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 969/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng tập trung triển khai quyết liệt công tác tiêu độc, khử trùng, phun thuốc phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn; thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo công tác phòng, chống dịch kịp thời, đạt kết quả.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người