Phát động cuộc thi "Vườn – Tường – Đường đẹp" ở nông thôn

UBND huyện Phú Ninh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Vườn – Tường – Đường đẹp" ở nông thôn năm 2020 trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch, các xã phát động phong trào thi đua trong nhân dân và chọn tối thiểu 01 hộ gia đình có vườn đẹp, 01 hộ gia đình có tường rào-cổng ngõ đẹp, 01 tuyến đường đẹp nhất để tham gia dự thi cấp huyện. Huyện Phú Ninh sẽ tổ chức cuộc thi, chọn tối đa 05 hộ gia đình có vườn đẹp, 05 hộ gia đình có tường rào- cổng ngõ và 05 tuyến đường đẹp để tham gia dự thi cấp tỉnh. Dự kiến cuộc thi sẽ được tổ chức trong tháng 5/2020. Hội đồng chấm thi của huyện sẽ tổ chức họp để xem xét hình ảnh hoặc phim về đường đẹp, vườn đẹp, tường rào – cổng ngõ đẹp của từng địa phương và từng hộ gia đình tham gia dự thi; bản vẽ, báo cáo thuyết minh đối với vườn đẹp, trên cơ sở đó Hội đồng chấm thi sẽ đánh giá, cho số điểm theo từng nội dung thi để xét tặng thưởng.

10

Được biết, tổng các giải thưởng cho các hộ gia đình, thôn, xã đạt giải thi cấp huyện là 298 triệu đồng; trong đó giải Nhất cho hộ gia đình có vườn đẹp và giải nhất cho hộ gia đình có tường rào cổng ngõ đẹp tiền thưởng 10 triệu đồng; giải nhất cho đường đẹp tiền thưởng 50 triệu đồng.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người