Ngày hội truyền thống nước sạch và vệ sinh môi trường

Nhằm nâng cao nhận thức, giúp các em học sinh Tiểu học, THCS nắm bắt những kiến thức liên quan đến vấn đề về nước sạch và vệ sinh môi trường, trong 2 ngày 15 và 16 tháng 01 năm 2020, Phòng GDĐT huyện Phú Ninh phối hợp với tổ chức Habitat Việt Nam tổ chức các truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường cho học sinh trường TH Nguyễn Huệ, THCS Nguyễn Hiền và THCS Trần Phú.

DSC01306

Qua ngày hội truyền thông tại các đơn vị, các em đã được tương tác những vần đề liên quan về nước sạch và vệ sinh môi trường bằng các hoạt động như: thi tìm hiểu, thi rung chuông vàng, vẽ tranh về nước sạch và vệ sinh môi trường, quy trình 6 bước rửa tay theo quy định của Bộ y tế,... Thông qua các hoạt động truyền thông các em được tương tác, trải nghiệm thực tế; từ đó các em chủ động, tích cực trong việc tự bồi dưỡng về việc sử dụng, bảo vệ nguồn nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường .

Trần Quang Tịnh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người