Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2019, trường THCS Nguyễn Hiền tổ chức lễ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019". Đây là đơn vị được phòng GD-ĐT huyện chọn làm điểm để tổ chức lễ phát động cấp huyện.

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại", tại buổi lễ, trường THCS Nguyễn Hiền đã phát động phong trào thi đua "Ngày học tốt, giờ học tốt", "Tuần học tốt", "Làm đẹp lớp học" và phong trào "Sân trường của em"... Ban tổ chức sẽ khen thưởng cho cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

HT

Thầy Phạm Ngọc Em- HT phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019.

Dịp này, các trường Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn huyện Phú Ninh đồng loạt tổ chức lễ phát động"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019".

Nội dung lễ phát động xoay quanh các chủ đề như: Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất; Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập; Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời; Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại...Các trường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng. Qua buổi lễ phát động"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019" nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về việc học tập suốt đời; học mọi lúc, mọi nơi; học từ nhiều kênh thông tin, chủ động tìm tòi, nghiên cứu qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời.

Trần Quang Tịnh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người