Đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020 vào sáng ngày 05/9

Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Quảng Nam vừa có công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục toàn tỉnh thực hiện công tác khai giảng năm học mới 2019 -2020.

Với tinh thần "Lấy học sinh làm trung tâm", lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào lúc 6h45 phút ngày 05/9/2019. Theo đó, chương trình lễ không quá 45 phút, với các nội dung: Đón học sinh đầu cấp vào trường; Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; Diễn văn khai giảng năm học mới; Đánh trống khai trường và phát biểu cảm nghĩ của đại diện học sinh. Đối với cấp học mầm non tổ chức khai giảng dưới hình thức "Ngày hội của bé" theo kịch bản lễ hội trong chương trình giáo dục mầm non. Sau khai giảng, học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông chính thức bắt đầu tiết học đầu tiên; đối với cấp học mầm non và tiểu học tùy theo điều kiện của từng địa phương có thể tổ chức các hoạt động phù hợp hoặc tiến hành giảng dạy ngay.

khai giang

Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh cũng yêu cầu nội dung diễn văn khai giảng phải chuyển tải những nội dung trọng tâm với chủ đề của năm học mới là "dạy người", tập trung xây dựng kỷ cương, nề nếp dạy học, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Nếu có những tổ chức, cá nhân quan tâm giúp đỡ học sinh vượt khó, học giỏi thì trân trọng ghi nhận, không đưa vào phần phát biểu của các tổ chức, cá nhân đó trong chương trình lễ khai giảng.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. Theo đó, ngày 26/8/2019 các học sinh sẽ tựu trường. Ngày 05/9/2019 tổ chức khai giảng năm học 2019 – 2020. Thời gian bắt đầu, kết thúc học kỳ I, học kỳ II như sau: Đối với cấp mầm non, tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần). Đối với cấp trung học (trung học cơ sở, trung học phổ thông), có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần). Đối với giáo dục thường xuyên (bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông), có ít nhất 32 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 16 tuần, học kỳ II có ít nhất 16 tuần).

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người