Sắp xếp lại điểm trường, lớp học: Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Nhằm giải quyết hàng loạt khó khăn về nhân sự, cơ sở vật chất trường học trong bối cảnh số học sinh đến trường ngày một tăng, huyện Phú Ninh vừa thoong qua Đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2020-2021 và định hướng đến năm 2030.

Thực trạng

Hiện nay, toàn huyện Phú Ninh có 34 trường công lập, trong đó 11 trường Mầm non, 13 trường Tiểu học, 10 trường Trung học cơ sở (THCS) với 54 điểm trường, 395 lớp, 12.053 học sinh; 849 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thực trạng là biên chế hiện có và biên chế được giao so với quy mô trường lớp không đủ để thực hiện nhiệm vụ, không đủ giáo viên để bố trí đứng lớp. Đặc biệt, bậc học mẫu giáo thiếu 44 giáo viên, tiểu học thiếu 46 giáo viên, trong khi bậc THCS lại thừa thiếu cục bộ (hiện thừa 53 giáo viên). Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư, bổ sung hằng năm. Đến nay 100% trường học được kiên cố hóa, tầng hóa. Nhiều trường đạt chuẩn sau 5 năm được kiểm tra công nhận lại và công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Theo đánh giá, quy mô về trường, lớp học của một số trường chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện. Một số cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường lẻ nên việc bố trí phòng học, trang thiết bị phục vụ dạy học dàn trải; bố trí, sắp xếp và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên ở các điểm trường gặp khó khăn; hiệu quả dạy và học ở các điểm trường không cao. Mạng lưới trường lớp bậc mẫu giáo chưa đáp ứng được nhu cầu học sinh ra lớp. Chưa phát triển mạnh giáo dục ngoài công lập, cơ sở tư thục quy mô còn nhỏ lẻ, mang tính chất nhóm trẻ gia đình; việc quản lý chưa hiệu quả. Số học sinh/lớp còn thấp so với quy định. Cạnh đó, thừa giáo viên THCS nhưng lại thiếu giáo viên Mẫu giáo và các môn đặc thù như: âm nhạc, mỹ thuật...

Sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Phú Ninh khóa 11 tổ chức vào trung tuần tháng 12.2018, UBND huyện đã trình kỳ họp thông qua Đề án sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học gắn với bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn đến năm học 2020-2021, định hướng đến năm 2030.

thaiphien1

Trường TH Thái Phiên, Tam Đại sẽ gộp 02 điểm trường lẻ về cơ sở mới tại trung tâm xã

Mục tiêu của Đề án, đến năm 2021, 100% trường đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển thể chất cho học sinh. Sắp xếp giảm 02 trường, 10 điểm trường có quy mô nhỏ. Tăng số lượng học sinh/lớp tiến tới đảm bảo sĩ số học sinh/lớp theo quy định của Điều lệ các cấp học đối với những nơi có điều kiện thuận lợi. Theo đó, năm học 2018-2019 giảm 4 điểm trường so với năm học 2017-2018, đó là sáp nhập các điểm trường lẻ ở thôn Vĩnh Ninh - Tam Thành, Trung Định và Phú Mỹ - Tam Đàn, Phước Bắc - Tam Lãnh vào trường chính của các địa phương. Năm học 2019-2020 giảm 01 trường, giảm 06 điểm trường so với năm học 2018-2019. Theo đó, sáp nhập điểm trường lẻ thôn Trường Mỹ, Xuân Phú - Tam Thái, thôn Tam An - Tam Lộc, Thành Mỹ và Phú Xuân - Tam Phước vào các trường chính là MG Anh Đào, MG Tây Hồ, TH Kim Đồng và MG Anh Thơ. Riêng trường TH Thái Phiên xã Tam Đại sẽ gộp 02 điểm trường lẻ Trung Đàn và Long Sơn về cơ sở mới tại trung tâm xã. Sáp nhập TH Đinh Tiên Hoàng với TH Võ Thị Sáu thành 01 trường có 02 phân hiệu. Năm học 2020-2021, giảm 01 trường so với năm học 2019-2020. Cụ thể, sáp nhập TH Ngô Gia Tự với TH Lê Hoàn – xã Tam Dân thành 01 trường tiểu học có 3 phân hiệu.

 thaiphien2 copy

Trường TH Nguyễn Trãi, xã Tam An

Định hướng thực hiện sắp xếp trường lớp đến năm 2030, huyện Phú Ninh hình thành trường 2 cấp TH-THCS Thái Phiên trên cơ sở sáp nhập điểm trường chính TH Thái Phiên về điểm trường mới. Xã Tam Dân sẽ sáp nhập điểm trường lẻ Dương Đàn vào trường chính MG Ánh Hồng, phân hiệu Ngọc Tú vào phân hiệu TH Ngô Gia Tự. Sáp nhập các điểm trường lẻ: cơ sở 2 vào trường chính TH Phan Đình Phùng - Tam Phước, thôn 8 vào trường chính TH Lê Lợi xã Tam Lộc, điểm lẻ Bồng Miêu vào trường chính TH Trần Quốc Toản xã Tam Lãnh, cơ sở 2 và cơ sở 3 vào trường chính TH Nguyễn Huệ - Tam Thành. Tại Tam An, sáp nhập điểm trường lẻ ở thôn An Mỹ, An Thiện vào các trường chính MG Họa Mi và TH Nguyễn Trãi.

Để thực hiện đảm bảo Nghị quyết đề ra, huyện Phú Ninh đã xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền; Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp và ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển giáo dục; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn và sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đồng bộ và chất lượng; Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và giải pháp về tài chính. Trong quá trình thực hiện, huyện Phú Ninh sẽ tiến hành lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và xây dựng kế hoạch, chương trình, xác định lộ trình sắp xếp phù hợp để triển khai.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người