Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp huyện, năm học 2018-2019

Sáng 17/12, tại Trường Mẫu giáo Ánh Dương (thị trấn Phú Thịnh), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Ninh khai mạc Hội thi "Giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp huyện, năm học 2018 – 2019".

hthi

Quang cảnh khai mạc Hội thi.

Tham gia Hội thi, 32 thí sinh là giáo viên dạy giỏi được tuyển chọn từ 11 trường Mẫu giáo (MG) trên địa bàn huyện phải trải qua hai phần thi. Cụ thể, phần thi kiểm tra năng lực được thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm. Nội dung là những hiểu biết của giáo viên về Luật Giáo dục; kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non, chăm sóc sức khỏe nuôi dưỡng và phương pháp giáo dục trẻ em mầm non trong Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kỹ năng giao tiếp ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng; Các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2018-2019 của Phòng GD&ĐT huyện Phú Ninh; chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;... Phần thi thực hành: mỗi thí sinh sẽ thực hành giảng dạy 2 hoạt động giáo dục theo phân phối chương trình tại thời điểm diễn ra hội thi, trong đó 01 hoạt động do giáo viên tự chọn và 01 hoạt động do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm. Phần thi thực hành này sẽ được tổ chức từ ngày 25/12/2018 đến ngày 04/01/2019 tại 02 cụm: cụm 1 tại trường MG Ánh Hồng, cụm 2 tại trường MG Hoa Sen và tổng kết bế mạc ngày 08/01/2019.

Các thí sinh thi phần thi năng lực

Các thí sinh thi phần thi năng lực.

Hội thi "Giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp huyện, năm học 2018 – 2019" là hoạt động chuyên môn quan trọng, một trong những cơ sở để đánh giá công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên đối với đội ngũ giáo viên mầm non. Từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Hội thi là cơ hội để giáo viên mầm non được thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, đồ chơi, thực hiện chương trình giáo dục mầm non/./

Xuân Khánh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người