Gặp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11 (1930-2018)

Chiều ngày 16/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Ninh đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930 – 2018). Các ông: Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam, Huỳnh Xuân Chính - Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh đã đến dự.

a3

Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo thôn Thạnh Hòa 1, Tam Đàn.

Diễn văn tại buổi kỷ niệm đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Cách đây vừa tròn 88 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Ðảng Cộng sản Đông Dương đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Sự ra đời của tổ chức này khẳng định: Đảng ta và Bác Hồ kính yêu luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, coi đó là đường lối chiến lược cơ bản, là nguồn sức mạnh, là động lực to lớn để đưa cách mạng nước ta đến thắng lợi. Từ ngày thành lập, trong mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau. Song dù dưới hình thức, tên gọi nào, Mặt trận vẫn luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình: đoàn kết, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu chung của cách mạng, của Ðảng, của dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn, lực lượng hùng hậu để thực hiện thắng lợi trọn vẹn các mục tiêu của cách mạng.

a2

Đồng chí Huỳnh Xuân Chính - Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh trao giấy khen cho các tập thể có mô hình tiêu biểu qua 3 năm thực hiện cuộc vận động.

Cùng với chặng đường lịch sử vẻ vang 88 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Ninh được trưởng thành, hoàn thành sứ mệnh cao cả là phát huy khối đại đoàn kết của nhân dân trong huyện dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh...

a1

Đồng chí Nguyễn Văn Dõng - Chủ tịch UBMTTQVN huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu qua 3 năm thực hiện cuộc vận động.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Ninh đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" (2006-2018), 15 năm thực hiện "Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc" (2003-2018). UBND huyện đã tuyên dương khen thưởng 16 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quá trình thực hiện các cuộc vận động trên.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người