Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" cấp học Mầm non năm học 2017-2018

Sáng ngày 27 tháng 3 năm 2018, Phòng GD&ĐT huyện Phú Ninh tổ chức tổng kết hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" cấp học Mầm non năm học 2017-2018. Hội thi với mục đích nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị. Bên cạnh đó tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong xây dựng môi trường giáo dục.

gd1 copy

Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" cấp học Mầm non năm học 2017-2018 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 3 năm 2018 với các nội dung: mỗi trường tự xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại đơn vị và ghi hình video, thuyết minh về môi trường này. Các đơn vị đã chuẩn bị khá chu đáo từ việc tìm hiểu, nghiên cứu các trải nghiệm trong quá trình giáo dục để đúc kết những điều kiện cần và đủ về xây dựng môi trường thực tế trong lớp học, ngoài lớp học, môi trường xã hội và tổ chức ghi hình thành sản phẩm dự thi để cho trẻ "học bằng chơi, chơi mà học". Nhiều môi trường tạo sự thích thú cho trẻ khi vui, chơi với các khu giáo dục như: "Vườn cổ tích", "Thư viện bé yêu", "Chợ quê", "Góc thiên nhiên", "Vườn rau của bé"....

gd3 copy

gd2 copy

Ban tổ chức đã trao thưởng 10 giải cho việc xây dựng môi trường thực tế, trong đó đơn vị MG Hoa Mai đạt giải nhất, MG Ánh Dương và MG Tây Hồ đạt giải nhì, MG Anh Thơ và MG Anh Đào đạt giải ba; Về phần video dự thi, MG Ánh Dương đạt giải nhất, MG Tây Hồ đạt giải nhì và MG Hoa Sen đạt giải ba.

Kết quả chung cuộc, các đơn vị MG Ánh Dương, MG Tây Hồ và MG Anh Thơ đạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn./.

Trần Quang Tịnh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người