Tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài

Ngày 19/01/2018, UBND huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học khuyến tài năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2018 và sơ kết 02 năm xây dựng xã hội học tập. Đến dự có ông Trương Văn Huyên - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Trương Thành - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện chủ trì Hội nghị.

Năm 2017 được đánh giá là năm Hội Khuyến học huyện hoàn thành nhiều mục tiêu đã đề ra như: tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Công tác tổ chức hội đã tập trung kiện toàn, đến cuối năm 2017, toàn hội có 15.528 hội viên, tăng 181 hội viên so với năm 2016. Công tác hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được các cấp hội quan tâm, duy trì nhiều mô hình hiệu quả để gây quỹ, thu hút hội viên như "Vườn cây khuyến học", "Thư viện chủ nhật yêu thương", "Vườn tiêu khuyến học"... Năm qua, toàn huyện đã vận động được gần 2 tỷ đồng, qua đó khen thưởng hơn 11 nghìn suất, cấp 497 suất học bổng, hỗ trợ 672 trường hợp khó khăn, trao 191 giải thưởng Phan Châu Trinh, học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi và học sinh giỏi các cấp... tạo điều kiện để các em có niềm tin, phấn khởi tới trường học tập.

kh2

Ông Lê Văn Ninh - PCT UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh chỉ đạo, công tác tham mưu, quản lý - sử dụng nguồn quỹ hội, quỹ vận động; thảo luận, trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở và đề xuất nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời trong toàn huyện thời gian đến.

Năm 2018, huyện Phú Ninh phấn đấu phát triển mới hội viên Hội khuyến học tăng 5% so với năm 2017. Tiếp tục kiện toàn củng cố tổ chức Hội. Từng danh hiệu: Gia đình học tập, Dòng học học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập đạt 70%. Mỗi xã, thị trấn xây dựng một mô hình khuyến học ổn định, lâu dài. Tiếp tục vận động quỹ khuyến học tăng ít nhất 10% so với năm 2017 và toàn huyện đạt ít nhất 2,2 tỷ đồng. Huyện hội đạt 150 triệu đồng.

kh1

Ông Trương Thành - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện khen thưởng các Tộc thực hiện tốt phong trào khuyến học khuyến tài.

Tại hội nghị, UBND huyện Phú Ninh đã khen thưởng 02 tập thể, 03 cá nhân; Hội Khuyến học huyện khen thưởng 19 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài và xã hội học tập năm 2017; đồng thời sơ kết 02 năm xây dựng xã hội học tập (2016-2017).

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người