bannergis

Phú Ninh nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ giáo viên

Tiếp tục thực hiện Đề án về "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường", ngày 26/9/2017 Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, tổng phụ trách thuộc các trường tiểu học, trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn huyện; giáo viên dạy môn giáo dục công dân cấp THCS và cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn.

Trien khai Luat de an PGD

Triển khai luật 

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo viên tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Trẻ em năm 2016, Bộ Luật Dân sự năm 2015 và đưa ra những tình huống thực tế để các đại biểu tham dự vận dụng quy định của pháp luật cùng nhau giải quyết.

Sau hội nghị này, Phòng Tư pháp và Phòng Giao dục & Đào tạo tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mới cho đội ngũ giáo viên và học sinh.

Mỹ Lệ

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh