bannergis

Giải thể Công đoàn Giáo dục huyện

Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Hướng dẫn 20/HD-LĐLĐ ngày 08/6/2017 của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam về hướng dẫn sắp xếp Công đoàn Giáo dục huyện, thị xã, thành phố; Vào ngày 30/6/2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện và Công đoàn Giáo dục huyện Phú Ninh đã tổ chức Hội nghị giải thể Công đoàn Giáo dục huyện và bàn giao Công đoàn cơ sở (CĐCS) các trường học về trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phú Ninh.

Tại Hội nghị, đồng chí Vương Tấn Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đã công bố và trao Quyết định tiếp nhận các CĐCS trường học về trực thuộc LĐLĐ huyện; công bố quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động của BCH Công đoàn Giáo dục huyện. Sau khi công bố các quyết định, đại diện lãnh đạo LĐLĐ huyện và Công đoàn Giáo dục huyện đã tiến hành ký kết biên bản chuyển giao – tiếp nhận CĐCS dưới sự chứng kiến của đại diện Ban thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo phòng GD&ĐT, thường trực LĐLĐ huyện, Ban thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện và 35 CĐCS của ngành Giáo dục.

bangiaocongdoan

Bàn giao công đoàn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Tấn Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đã ghi nhận những kết quả hoạt động của Công đoàn Giáo dục huyện trong thời gian qua; đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, hướng dẫn CĐCS các trường học làm thủ tục chuyển đổi con dấu theo quy định hiện hành; tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ đảm bảo nội dung và thời gian quy định (hoàn thành trong tháng 10/2017); tổ chức Hội nghị cán bộ công chức – viên chức năm học 2017-2018 đúng tinh thần Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ; đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng "Đơn vị đạt chuẩn văn hoá" tại các trường; thực hiện việc thu nộp kinh phí, đoàn phí kịp thời, đầy đủ; tích cực tham gia các hoạt động phong trào do LĐLĐ huyện phát động. Đồng chí Hồ Đắc Thiện – HUV- Trưởng phòng GD&ĐT huyện cũng đã chia sẽ những tâm tư đối với tổ chức Công đoàn và đề nghị 35 CĐCS của ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, cộng tác để xây dựng tổ chức Công đoàn của huyện nhà ngày càng vững mạnh.

Sau khi hoàn thành công tác tiếp nhận, Liên đoàn Lao động huyện sẽ chủ động ký kết chương trình phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở.

Ái Duyên-LĐLĐ huyện Phú Ninh

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh