bannergis

Triển khai nhiệm vụ của Trung tâm học tập cộng đồng năm 2017

Sáng ngày 15/3, đ/c Lê Văn Ninh - PCT UBND huyện Phú Ninh đã chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) các xã, thị trấn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đ/c Huỳnh Xuân Chính - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đ/c Phan Thanh Thám - HUV, PCT HĐND huyện đã đến dự.

tongket1

Quang cảnh Hội nghị.

Trong năm 2016, hoạt động của đa số các TTHTTCĐ trên địa bàn huyện đã được quan tâm đầu tư và đi vào ổn định, nề nếp, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, hiệu quả có chuyển biến. Hoạt động chủ yếu của các Trung tâm là truyền thông giáo dục pháp luật, xóa mù chữ và phổ cập tiểu học, giáo dục văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, giáo dục sức khỏe và giáo dục bảo vệ môi trường... Một số Trung tâm duy trì hoạt động tốt, chủ động, tích cực phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giao, nhất là trong giáo dục phát triển kinh tế, đã phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, tập huấn kỹ thuật sản xuất, phòng ngừa sâu bệnh cho cây trồng... qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của người dân, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn TTHTCĐ hoạt động chưa hiệu quả, kinh phí hoạt động khó khăn, công tác lập kế hoạch hoạt động lúng túng, nội dung hoạt động chưa cụ thể...Nguyên nhân của tình trạng này thì có nhiều, nhưng trước hết cần khẳng định đó là sự thiếu quan tâm của các cấp, các ngành liên quan. Nhu cầu học tập của nhân dân không cao. Ban quản lý các TTHTCĐ thiếu kinh nghiệm tổ chức điều hành hoạt động...Đây cũng là những ý kiến nhiều đại biểu quan tâm phản ánh tại Hội nghị.

Để tiếp tục phát huy vai trò, hoạt động của TTHTCĐ, trong thời gian đến, đ/c Lê Văn Ninh - PCT UBND huyện đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức các ban ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về vai trò, lợi ích của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, vai trò của TTHTCĐ đối với đời sống của người dân nói riêng và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương nói chung. Các TTHTCĐ tiếp tục rà soát, tham mưu kiện toàn bộ máy hoạt động gắn với Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thị trấn. Các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác quản lý, tích cực học hỏi, nâng cao kinh nghiệm quản lý các hoạt động của TTHTCĐ dưới nhiều hình thức đảm bảo điều hành các hoạt động của TTHTCĐ có hiệu quả; điều tra nắm bắt nhu cầu học tập của cộng đồng dân cư làm căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động sát thực tiễn, có tính khả thi cao...

tongket2

Đ/c Lê Văn Ninh - PCT UBND huyện khen thưởng cho 2 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2016.

Cũng tại Hội nghị, đ/c Huỳnh Xuân Chính - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã quán triệt Chỉ thị 11 ngày 13/4/ 2007 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 12 ngày 05/12/2016 của Huyện ủy Phú Ninh về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020; UBND huyện triển khai Đề án xây dựng Xã hội học tập giai đoạn 2017-2020.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh