Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số

    1. Hướng dẫn sử dụng
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01. GCA01.pdf
     - Tài liệu hướng dẫn ký số và xác thực chữ ký số bằng phần mềm VSignPDF. vSignPDF.pdf
     - Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng tool ký số (phần mềm Bit4ID)Bit4ID.pdf
 
  2. Phần mềm cài đặt

* Windows 32 bit
     1. Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01.  
     2. Phần mềm ký số và xác thực chữ ký số VSIGN-PDF version 3.1.4   
     * Windows 64 bit
     1. Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01.   
     2. Phần mềm ký số và xác thực chữ ký số VSIGN-PDF version 3.1.4    
     * Phần mềm Bit4ID (Chứng thư số mới): 
     * Hỗ trợ từ xa
     UltraViewer 6.4    
 
3. Biểu mẫu quản lý
  - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân. (Mẫu 01)  
     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. (Mẫu 02)  
     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức. (Mẫu 03)
     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. (Mẫu 04)  
     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm. (Mẫu 05)
     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (Mẫu 06)
     - Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số. (Mẫu 07)
     - Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. (Mẫu 08) 
     - Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số. (Mẫu 09)
     - Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. (Mẫu 10)mau thu hoi cts.doc
     - Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật. (Mẫu 11)mau khoi phuc.doc
     - Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật cho của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. (Mẫu 12)
     - Văn bản bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật và đề nghị thời điểm hiệu lực của chứng thư số. (Mẫu 13)
     - Biên bản giao/nhận thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi. (Mẫu 14)mau het han.doc
     - Biên bản xác nhận thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật. (Mẫu 15)mau that lac.doc

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người