UBND tỉnh làm việc với huyện Phú Ninh về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo

Chiều ngày 27/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã làm việc với huyện Phú Ninh về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững.

Giai đoạn 2016-2020, huyện Phú Ninh triển khai đồng bộ các chương trình MTQG và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của huyện nhà. Đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM, Phú Ninh thực hiện duy trì, nâng chuẩn huyện NTM đạt 8/9 tiêu chí theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 9/10 xã duy trì đạt 19/19 tiêu chí xã NTM. Năm 2021, huyện đang lập hồ sơ trình thẩm định 6 khu dân cư NTM kiểu mẫu, nâng tổng số thôn được công nhận lên 19. Về Chương trình OCOP, giai đoạn 2018-2020, huyện Phú Ninh có 17 sản phẩm/15 chủ thể được phân hạng 3 sao; năm 2021 có 03 sản phẩm được tỉnh thống nhất đưa vào kế hoạch năm. Về thực hiện sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiệu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2020, toàn huyện đã huy động thực hiện 16 dự án liên kết sản suất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trên các lĩnh vực. 09/10 xã tham gia thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng kinh phí thực hiện các dự án 51.183 triệu đồng. Giai đoạn 2021-2025, đến nay đang khảo sát xây dựng 02 dự án với kinh phú dự kiến khoảng 2,3 tỷ đồng...

Đối với chương trình giảm nghèo, đến cuối năm 2020, toàn huyện còn 465 hộ nghèo, tỷ lệ 2,03%; 341 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,49%. Đặc biệt, nhận thức, sự vào cuộc của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đã được nâng lên rõ rệt. Năm 2021, huyện Phú Ninh tiếp tục thực hiện các chính sách về giảm nghèo, như: hỗ trợ mua thẻ BHYT đối với hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ học phí đối với học sinh các cấp; hỗ trợ tiền điện, ưu đãi tín dụng; an sinh xã hội; dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động; khuyến khích hộ thoát nghèo bền vững, thoát cận nghèo...

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Đ/c Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Phú Ninh

Sau khi nghe ý kiến tham gia, kiến nghị của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Ninh và trao đổi, giải trình làm rõ các nội dung của các Sở, ban, ngành của tỉnh; phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Phú Ninh trong thực hiện các chương trình MTQG về giảm nghèo và xây dựng NTM. Đây là hai chương trình bổ trợ cho nhau, làm tốt công tác giảm nghèo thì NTM sẽ có thành quả cao và ngược lại, đồng thời cùng chung mục tiêu là nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định cho người dân. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị huyện Phú Ninh cần chú trọng nâng cao nhận thức của Nhân dân, hệ thống chính trị trong công tác giảm nghèo và xây dựng NTM; tập trung ưu tiên đầu tư những hạng mục được đánh giá là cú hích cho sự phát triển của huyện; phát triển mô hình kinh tế vườn; xây dựng các mô hình mới phù hợp với điều kiện của địa phương; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cũng chỉ ra một số lợi thế sẵn có của huyện Phú Ninh do đó đề nghị địa phương cần khai thác triệt để, phát huy tối đa nguồn lực tại chỗ kết hợp với nguồn lực Nhà nước để thực hiện hiệu quả các chương trình; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải ngân các nguồn vốn... Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cũng đã giao các Sở, ngành liên quan tiếp thu và xem xét giải quyết các kiến nghị của huyện Phú Ninh theo quy định.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người