Giao ban công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 11/8/2021, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm 2021 với Đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Nhìn chung, trong 7 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện trên các mặt công tác. Đến nay, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt khá so với nghị quyết năm 2021 đề ra; lãnh đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức kỳ họp lần thứ nhất HĐND các xã, thị trấn bầu các chức danh HĐND, UBND; qua đó góp phần củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ ở địa phương.... Chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện theo kế hoạch; triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ đề ra; tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực đời sống xã hội...Tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021.

z2676607562640 fb028a2404d79d7a2c70b84c04109ba2

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến đó là: tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tập trung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 189-QĐ/HU, ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tham gia hỗ trợ thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố đô thị mới và giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo; Chỉ thị số 13-CT/HU, ngày 13/5/2021 và Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 26/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy phát động phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp; lãnh đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung quyết liệt phát triển đảng viên mới đảm bảo số lượng, chất lượng; thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy năm 2021 đảm bảo chất lượng....

Hoài Thanh

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người