Chỉ thị tổ chức đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm

Để chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 gắn với chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số05/CT-UBND ngày 31/12/2020 yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 và Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 24/12/2020 và các nội dung tại Chỉ thị này.

3. Đẩy mạnh công tác quản lý các hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ Tết; tổ chức chu đáo, an toàn các hoạt động thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí gắn với công tác tuyên truyền các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

4. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân. Rà soát, kiểm tra chặt chẽ tất cả các trường hợp là chuyên gia nhập cảnh, du học sinh, Việt kiều trở về nước, các trường hợp nhập cảnh trái phép.

5. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống, khống chế dịch bệnh. Chủ động theo dõi, có các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021 đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ. Tăng cường công tác quản lý lâm sản, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán.

6. Không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp; không sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào hoạt động chúc Tết trái quy định.

7. Tập trung kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phục vụ nhu cầu mua sắm Tết; thúc đẩy lưu thông, có biện pháp bảo đảm đủ nguồn hàng, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trước, trong và sau Tết.

8. Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, các trường hợp bị thiệt hại do bão, lũ lụt, sạt lở đất thời gian qua...; hoàn thành việc hỗ trợ, đầu tư khắc phục đối với nhà ở bị ảnh hưởng nặng do bão số 9 trước Tết nguyên đán.

9. Tổ chức, huy động dọn vệ sinh, làm sạch đẹp các nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia, nhà văn hóa, đài tưởng niệm liệt sỹ, cổng ngõ, đường làng, thôn, xóm... tạo khí thế phấn khởi mừng Đảng, đón Xuân.

10. Đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo tốt các điều kiện, kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Rà soát, xử lý hoặc tham mưu xử lý dứt điểm các tồn tại, bức xúc trên các lĩnh vực, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn.

11. Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương phải đưa các hoạt động sản xuất - kinh doanh, công việc, học tập... trở lại bình thường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2021.

UBND huyện cũng đã đề nghị UBMTTQVN huyện, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các hội xã hội phối hợp với các ban, ngành và chính quyền địa phương tổ chức tốt các hoạt động đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn. Tổ chức vận động hội viên và Nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi...để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, lành mạnh.

Trong thời gian nghỉ Tết, yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có kế hoạch trực tết, tổ chức phân công cán bộ hợp lý để thực hiện tốt nhiệm vụ, kịp thời nắm bắt thông tin, báo cáo, tham mưu xử lý các tình huống phát sinh. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, vui xuân an toàn, lành mạnh. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo phục vụ công tác điều hành trong những ngày nghỉ tết về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND). Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này.

 BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người