Từ 15/9/2020, UBND huyện thực hiện phần mền Quản lý văn bản và điều hành công việc, hệ thống email công vụ

Bắt đầu từ ngày 15/9/2020, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND huyện Phú Ninh triển khai sử dụng chính thức phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc (Q-Office nâng cấp) tại địa chỉ: http://qoffice.quangnam.gov.vn để thực hiện gửi, nhận văn bản từ HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành ở tỉnh; giữa HĐND, các Ban HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn. Việc vào sổ văn bản đi, đến, xử lý văn bản, điều hành công việc, gửi tin nhắn trao đổi nội bộ bắt buộc thực hiện trên phần mềm Q-Office nâng cấp (trừ các cơ quan, đơn vị chưa được liên thông phần mềm Q-Office nâng cấp). Đó là một trong những nội dung của Công văn số 999/UBND-VP do Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Chính ký ngày 11/9/2020 chỉ đạo về việc triển khai sử dụng phần mền Quản lý văn bản và điều hành công việc (Q-Office nâng cấp), hệ thống email công vụ.

qqq

Cạnh đó, kể từ ngày 15/9/2020, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn dừng việc xử lý văn bản đến, đi trên phần mềm Q-Office cũ, chỉ vào phần mềm để tra cứu văn bản trong thời gian chưa chuyển dữ liệu qua Q-Office mới, sau khi chuyển dữ liệu qua Q-Office nâng cấp xong thì sẽ khóa tài khoản đăng nhập vào Q-Office cũ. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Văn phòng thống kê hoặc cán bộ phụ trách công nghệ thông tin khẩn trương tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức sử dụng phần mềm Q-Office nâng cấp.

Cũng theo nội dung công văn, từ ngày 15/9/2020, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn bắt buộc sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: http://mail.quangnam.gov.vn thay thế cho các địa chỉ email sử dụng trước đây để liên hệ, trao đổi công việc, phục vụ quá trình công tác.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người