Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020

Từ ngày 26.5 đến ngày 14.6, Ban CHQS huyện tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2020. Tham gia với 260 cán bộ, chiến sĩ dân quân tại chỗ và dân quân cơ động của 11 xã, thị trấn trong huyện.

HLQS

Lực lượng dân quân tự vệ được huấn luyện 2 nội dung chính trị và quân sự. Qua huấn luyện giúp cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tại chỗ và dân quân cơ động hiểu rõ âm mưu thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; hiểu được nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, thành thạo các loại vũ khí được trang bị; hiệp đồng chặt chẽ chiến thuật quân sự khi có chiến sự xảy ra và đủ khả năng hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Hải Châu

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người