Công bố quyết định thành lập Ban Quản lý dự án – Quỹ đất – Đô thị huyện Phú Ninh

Chiều ngày 1.6, UBND huyện Phú Ninh đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành và bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý Ban quản lý dự án - Quỹ đất – Đô thị huyện Phú Ninh.

Ban Quản lý dự án - Quỹ đất – Đô thị huyện Phú Ninh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý), được thành lập tại Quyết định Số 1904/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Phú Ninh. Ban Quản lý dự án - Quỹ đất – Đô thị huyện là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất và Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Phú Ninh; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh.

qd

Ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh trao quyết định cho Ban giám đốc Ban quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện Phú Ninh

Ban Quản lý dự án - Quỹ đất – Đô thị huyện thực hiện các chức năng: Chủ đầu tư, tổ chức quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư và các dự án thuộc mọi nguồn vốn do người quyết định đầu tư giao; làm đại diện chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện đối với các dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư. Tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai. Chức năng về quy tắt đô thị; phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, phát hiện, kịp thời chấn chỉnh, lập biên bản các hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc, nhà ở, công trình công cộng hạ tầng kỹ thuật, trật tự xây dựng, hành lang giao thông, mỹ quan và cảnh quan môi trường ....của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Ban Quản lý có 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định của pháp luật; có trụ sở, kinh phí hoạt động từ nguồn thu hoạt động của Ban Quản lý và do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Tại các Quyết định số 1909/QĐ-UBND, số 1910/QĐ-UBND, số 1918/QĐ-UBND, số 1919/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND huyện Phú Ninh bổ nhiệm ông Trần Quốc Danh - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Phú Ninh giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án - Quỹ đất – Đô thị huyện Phú Ninh, bổ nhiệm ông Lê Hoàng - nguyên Phó giám đốc phụ trách chung Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện giữ chức Phó Giám đốc, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện giữ chức Phó Giám đốc, bổ nhiệm ông Dương Thanh Chung – nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện giữ chức Phó Giám đốc Ban quản lý dự án - Quỹ đất – Đô thị huyện Phú Ninh./.

Quốc Vương

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người