Thành lập Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI, ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị đã ban hành các quyết định về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; phân công nhân sự giữ chức Trưởng ban của hai Ban này.

NBThanh-c77fd

Ông Nguyễn Bá Thanh (ảnh Internet)

Cụ thể, Bộ Chính trị đã ban hành các Quyết định số 158-QĐ/TW về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương; Quyết định số 159-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương.Bộ Chính trị cũng ban hành Quyết định số 655-QĐNS/TW về việc phân công ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Bá Thanh (60 tuổi), quê huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, từng là Giám đốc Sở Nông nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), Chủ tịch UBND Đà Nẵng và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng.

 VDHue-c4c1b

Ông Vương Đình Huệ (ảnh Internet)

Trước đó, theo Kết luận Hội nghị Trung ương 5, khóa XI, họp từ ngày 7-15/5/2012, tại Hà Nội, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, ở Trung ương, thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Lập lại Ban Nội chính Trung ương, là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính; đồng thời, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Cùng ngày, Bộ Chính trị cũng đã ban hành các Quyết định số 160-QĐ/TW về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Quyết định số 161-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương; Quyết định số 656-QĐNS/TW của Bộ Chính trị phân công ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ông Vương Đình Huệ (56 tuổi), quê quán huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là giáo sư, tiến sĩ kinh tế, giữ vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước từ năm 2006; hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIII và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trong Thông báo Hội nghị Trung ương 6, khóa XI, họp từ ngày 1-15/10/2012, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét và quyết định thành lập Ban Kinh tế Trung ương theo đề nghị của Bộ Chính trị.

Vạn Trung - theo chinhphu.vn

Tin mới

Các tin khác