Tập huấn an toàn vệ sinh lao động tại huyện Phú Ninh

Sáng 25/10, tại Hội trường UBND huyện Phú Ninh, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam phối hợp UBND huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 130 người lao động, người sử dụng lao động sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các cơ sở sản xuất, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể trong khu vực phi kết cấu trên địa bàn Phú Ninh.

Tại hội nghị, các học viên được ông Phạm Phú Văn Tuấn – Phó trưởng phòng Tư vấn đào tạo, Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III thuộc Bộ LĐ-TB&XH phổ biến, hướng dẫn các văn bản: Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Nghị định 39 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định 44 của Chính phủ quy định một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động veefhoatj động kiểm định kỹ thuật an toàn lao đọng, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Thông tư 13, 08 của Bộ LĐTB&XH ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; Thông tư 19 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động; kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; hướng dẫn sử dụng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; đăng ký kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, lập hồ sơ, lý lịch,...

atld

Qua hội nghị, các học viên là người lao động, người sử dụng lao động sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các cơ sở sản xuất, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể trong khu vực phi kết cấu trên địa bàn huyện Phú Ninh hiểu rõ, nắm chắc và thực hiện đúng quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn về an toàn, vệ sinh lao động nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất./.

Quốc Vương

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người