Tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chiều ngày 23.10, Ban chỉ đạo (BCĐ) tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Phú Ninh tổng kết công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, huyện Phú Ninh chia thành 161 địa bàn điều tra (trong đó 136 địa bàn điều tra thường và 25 địa bàn đặc thù). Bắt đầu từ ngày 1.4, 79 điều tra viên đến các địa bàn thực hiện phỏng vấn, ghi phiếu thông tin theo quy định của tỉnh là dùng CAPI ( phiếu điện tử) bằng thiết bị điện thoại thông minh. BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Phú Ninh tập trung công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu mục đích ý nghĩa quan trọng của cuộc tổng điều tra nên nhiệt tình hợp tác với các điều tra viên. Hơn nữa, thành viên BCĐ, đội ngũ điều tra viên nhiệt tình trong công việc nên tiến độ điều tra đảm bảo, thông tin chính xác, hạn chế sai sót trong quá trình điều tra.

ds1

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tấn Văn trao giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân có thành tích trong cuộc tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019.

Kết quả điều tra, toàn huyện có 77.204 người, tăng 113 người so với năm 2009. Tỷ lệ giới tính 93,53 nam/100 nữ, tăng 0,65nam/100 nữ so với năm 2019. Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên biết viết đạt 98,3%. Tỷ lệ hộ có nhà ở thiếu kiên cố là 0,34%, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 27,9m2/người, tăng 9,31m2/người so với năm 2019.

ds2

Ông Nguyễn Xuân Vinh-Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Nam trao giấy khen cho Chi cục Thống kê huyện Phú Ninh.

Dịp này, Cục Thống kê tỉnh khen thưởng cho 3 tập thể và 10 cá nhân, UBND huyện Phú Ninh khen thưởng cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Hải Châu (TĐ)

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người