Huyện Phú Ninh triển khai tập huấn chữ ký số

Ngày 04/9, UBND huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng và cấp chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được bàn giao chứng thư số và được ông Trương Thái Sơn – Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Quảng Nam truyền đạt các nội dung chính gồm: một số khái niệm cơ bản về chứng thư số, chữ ký số; hành lang pháp lý trong việc quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số; thực trạng triển khai chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và hướng dẫn sử dụng chữ ký số của tập thể và cá nhân là lãnh đạo UBND huyện; Trưởng – Phó, cán bộ văn thư các phòng ban, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch, văn thư UBND các xã – thị trấn trên địa bàn.

taphuanchukyso

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao việc ứng dụng chứng thực điện tử và triển khai chữ ký số chuyên dùng trong văn bản điện tử của cơ quan nhà nước, góp phần đẩy mạnh việc trao đổi, sử dụng văn bản điện tử, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến từng bước thay thế văn bản giấy. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác hành chính và bảo đảm công tác an toàn thông tin trên môi trường mạng; từng bước xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Các kiến thức, kỹ năng được phổ biến tại lớp tập huấn sẽ là những kinh nghiệm bổ ích và thiết thực đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người