Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở

Trong 2 ngày 29-30/11, Ban tuyên giáo huyện uỷ Phú Ninh phối hợp với TTBDCT huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2012 cho 80 học viên là các đồng chí trong Ban tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên các xã, thị trấn.

Các học viên được quán triệt các nội dung như: cách thức xây dựng và tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; nội dung, phương pháp chuẩn bị một buổi tuyên truyền miệng và quá trình thực hiện tuyên truyền miệng.; xây dựng đề cương bài tuyên truyền Nghị quyết, thông tin tình hình thời sự, tình hình KT-XH v.v..

Mục đích của lớp bồi dưỡng chủ yếu là hướng dẫn nội dung về xây dựng, tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ, công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết của Đảng ở cơ sở, từ đó làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ triển khai thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ chính trị đề ra.

Bích Uyên

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người